Wraz z Polakiem to najbardziej prestiżowe hiszpańskie wyróżnienie odebrał z rąk hiszpańskiego następcy tronu, księcia Filipa, francuski socjolog Alain Touraine, badacz ruchów społecznych, m. in. "Solidarności".

Reklama

Obaj zostali nagrodzeni za "stworzenie koncepcji szczególnie ważnych dla zrozumienia dzisiejszego śpiesznego i zmiennego świata".

W krótkim przemówieniu Zygmunt Bauman przypomniał, że pierwszym badaczem zachowań społeczeństwa był Miguel de Cervantes. "Postać Don Kichota pokazuje, że trzeba zniszczyć złożoną z mitów, stereotypów i przesądów zasłonę" - powiedział. "Nauki humanistyczne podążają drogą zapoczątkowaną przez Cervantesa; ich celem jest zrozumienie życia, siebie samego i innych" - dodał.Bauman wspomniał swoich warszawskich profesorów - Stanisława Ossowskiego i Juliana Hochfelda, którzy wskazywali, że socjologię należy traktować jako dziedzinę nauk humanistycznych, a jej celem jest ułatwienie zrozumienia świata oraz umożliwienie nieustannego dialogu między ludźmi.

Hiszpański następca tronu, książę Filip, podkreślił znaczenie badań Baumana oraz jego roli w poznawaniu procesu ogromnych przemian, jakie dokonują się we współczesnych społeczeństwach. "Jesteśmy przekonani, że kultura jest esencją życia. Jesteśmy wierni idei dążenia ku doskonałości. Wierzymy, że jest możliwy świat wolny, bez niesprawiedliwości i przemocy" - podkreślił.

Reklama

Osią myśli Baumana jest ukute przez niego pojęcie "płynnej współczesności". Według filozofa zmienność jest cechą charakterystyczną dzisiejszych społeczeństw, które nie dają się łatwo rozszyfrować, gdyż podlegają nieustannej transformacji. "To tak, jakby stąpać po cienkim lodzie" - porównał.W ceremonii wręczenia nagród wzięło udział wiele znakomitości: królowa Hiszpanii Zofia, minister kultury Ageles Gonzalez Sinde, minister nauki i technologii Cristina Garmendia, minister zdrowia i polityki społecznej Leire Pajin, przewodnicząca Trybunału Konstytucyjnego Maria Emilia Casas oraz ambasadorowie krajów pochodzenia laureatów, w tym ambasador RP w Madrycie Ryszard Schnepf.

Tysiące osób zgromadzonych na ulicach Oviedo, stolicy Księstwa Asturii (prowincji Hiszpanii), witały nagrodzonych owacjami. Towarzyszył im dźwięk dud, typowego instrumentu tego regionu.

Uroczystość była transmitowana na żywo przez Program 1, Canal 24 Horas, Canal Internacional telewizji hiszpańskiej oraz Radio 5 i Radio Exterior.

Nagroda Księcia Asturii to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Europie. Wśród dotychczasowych laureatów są m. in. Nelson Mandela, Umberto Eco, Vaclav Havel, Ryszard Kapuściński i Krzysztof Penderecki.