Będzie to zarazem ostatnia okazja do zobaczenia tej objazdowej ekspozycji w Polsce. Później wystawa wyjedzie na Syberię, gdzie powstaje kościół pod wezwaniem Jana Pawła II. Potem prawdopodobnie będzie można ją oglądać także w innych miejscach Rosji.

Reklama

"Poświęcona Janowi Pawłowi II wystawa była już prezentowana w bardzo wielu środowiskach, m.in. żołnierskim. Chcieliśmy, aby mogli ją zobaczyć także górnicy, a wraz z nimi cała lokalna społeczność Mysłowic" - powiedziała PAP Bożena Ochenkowska, która czuwała nad przygotowaniem ekspozycji w kopalni.

Cechownia, gdzie znajduje się ołtarz poświęcony św. Barbarze, to z reguły serce naziemnej części kopalni - rodzaj obszernej poczekalni, przylegającej do biur administracji. Tradycyjnie przed zjazdem na dół czy po wyjeździe na powierzchnię górnicy załatwiali tam wszelkie pracownicze sprawy. Dziś kopalniane cechownie, z których wiele to zabytki architektury przemysłowej, częściowo zatraciły tę funkcje. Nadal jednak odbywają się tam np. uroczystości barbórkowe czy związkowe masówki.Na czas mysłowickiej wystawy, która potrwa do 8 kwietnia, cechownia będzie dostępna nie tylko dla górników, ale dla wszystkich zainteresowanych, w godzinach od 6 do 16. Organizatorem przedsięwzięcia jest Katowicki Holding Węglowy, do której należy kopalnia, oraz dyrekcja zakładu.

Na przygotowaną w 2008 r., z okazji 30. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, wystawę składa się ponad sto fotografii, dokumentujących dzieciństwo, młodość, studia, pracę w czasie okupacji, lata seminaryjne oraz pracę i posługę kapłańską polskiego papieża. Ekspozycja nosi tytuł "Cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać!". Od 2,5 roku prezentowana jest w różnych częściach Polski, zawsze ciesząc się dużym zainteresowaniem.

Autorami prezentowanych zdjęć są znani fotografowie, m.in. osobisty fotograf Jana Pawła II Arturo Mari, Adam Bujak, Grzegorz Gałązka, Ryszard Rzepecki, Sylwester Adamyczyk, Mieczysław Żbik i Jacek Maria Stroka. Patronat nad przedsięwzięciem objął metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz.(PAP)