Generalny Konserwator Zabytków Piotr Żuchowski wyjaśnia, że do specjalnego rejestru zostaną wpisane najważniejsze polskie zabytki ruchome. Na taką listę mogą trafić też między innymi Szczerbiec czyli koronacyjny miecz polskich królów i obrazy Rembrandta znajdujące się w naszym kraju.

Reklama

Wpisanie na Listę Skarbów Dziedzictwa ruchomych zabytków będzie oznaczało specjalne ich traktowanie. Chodzi między innymi o odpowiednie warunki przechowywania i transportu dzieł, które będą chronione przed włamaniami i zniszczeniem. Obiekty z listy znajdą się także pod opieka najlepszych konserwatorów zabytków. Piotr Żuchowski w rozmowie z IAR zaznacza, że za wszystko zapłaci Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szef tego resortu Bogdan Zdrojewski podkreśla, że najważniejsze polskie zabytki ruchome potrzebują dodatkowej ochrony. Obecny stan prawny, jak przypomina minister nie pozwala na ingerencję państwa w ochronę wszystkich najważniejszych dzieł kultury znajdujących się w Polsce. Nowe regulacje mają pozwolić między innymi na zaangażowanie finansowe resortu kultury w opiekę nad najcenniejszymi skarbami.

Sporządzanie Listy Skarbów Dziedzictwa rozpocznie się w lipcu. Jej wstępna wersja ma być gotowa do końca roku. Aby taka lista mogła zaistnieć, trzeba zmienić obecnie obowiązujące przepisy - ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawę o muzeach.

Według danych resortu kultury od 2007 roku na ochronę wszystkich zabytków przeznaczono ponad 1,4 miliarda złotych.