O czym jest praca?

Reklama

Pracą dyplomową Stephanie Göde jest animacja pt. „Co to jest rak?”. Jest to film krótkometrażowy skierowany do dzieci w wieku od 6 do 12 lat, który ma za zadanie w kreatywny sposób przybliżyć tematykę choroby nowotworowej.

Mała Paulina dowie się, że jej kolega Michał zachorował na raka. Ze względu na plotki w szkole czuje się, jakby ścigał ją wyimaginowany potwór, przez którego ona również mogłaby zachorować. W domu matka dziewczynki wprowadzi ją w temat choroby nowotworowej i odpowie na jej pytania o to, co to w ogóle jest rak. Wspólnie odwiedzą też Michała w szpitalu. Tam doktor wytłumaczy, czym jest białaczka - choroba, na którą zachorował Michał.

Pokaz i wyjaśnienie zjawiska poprzez medium, jakim jest film animowany, umożliwia wizualne przedstawienie choroby. Dzieci myślą obrazowo i abstrakcyjnie, dlatego film ułatwia wyjaśnienia problemu i zarazem pełni funkcję edukacyjną i prewencyjną.

Praktyczna praca dyplomowa jest przedstawieniem wiedzy, źródeł i kreatywności autorki - Stephanie Göde. Do wykonania użyto materiałów z dziedziny grafiki projektowej jak i materiałów multimedialnych.

Kim jest autorka?

Stephanie Göde urodziła się 3 lutego 1986 roku w Berlinie. Ma obywatelstwo polskie i niemieckie.

Wykształcenie

01/07/2015 r. Praca magisterska w Pracowni Projektowanie graficzne; promotor: prof. dr hab. Lex Drewinski; ocena celujaca

09/2013 r. - 07/2015 Studia magisterskie - Grafika projektowa na Akademii Sztuki w Szczecinie

Reklama

06/2015 r. Praca licencjacka w Pracowni Znaku i Form Identyfikacyjnych; promotor: prof. dr Andrzej Tomczak; ocena bardzo dobra

09/2010 r. - 06/2013 r. Studia licencjackie - Grafika projektowa na Akademii Sztuki w Szczecinie

09/2006 r. - 07/2009 r. Kształcenie zawodowe i praca jako projektant mediów cyfrowych i drukowanych w Agencji Reklamowej

„unit ZÜRN“ w Berlinie

02/2006 r. - 06/2006 r. Kurs kreatywnego przygotowania zawodowego

w dziedzinie projektowania multimediów, Berlin

06.06.2005 r. Matura w „Humboldt-Gymnasium“ w Berlinie – Tegel

Praca/Praktyki

07/2014 do dzis Współpraca za Agencją Interaktywną „byss“ w Szczecinie

01/2014 r. - 06/2014 r. Program Patronage w „BLStream“, Szczecin,

członek zespołu odpowiedzialnej za UX w

projekcie „MyHoard“

03/2013 r. - 06/2013 r. Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku materiałów promocyjnych i informacyjnych dla „Stowarzyszenia POLITES“ w Szczecinie w ramach wolontariatu

04/2010 r. - 07/2010 r. Projektant i pomocnik w drukarnii „print group“, Szczecin

09/2009 r. - 04/2010 r. Europejski program praktyk zagranicznych „Leonardo da Vinci – Long Life Learning” w drukarni „print group”, Szczecin

Osiągnięcia artystyczne

30.09.2015 r. Nagroda za Najlepszy Dyplom Artystyczny Akademii Sztuki w Szczecinie wybierany i wręczany przez Marszałka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

30.09.2015 r. Uroczyste wręczenie Dyplomu ukończenia z wyróżnieniem Akademii Sztuki w Szczecinie na Inauguracji nowego Roku Akademickiego 2015/2016

18.04.2015 r. Plakat na wernisażu wystawy plakatów WORLD VOICE DAY, Cafe Popularna, Szczecin

25.03.2015 r. Plakat „Second life“ wybrany jako jeden ze stu najlepszych plakatów w konkursie „Posterland.org International Poster Competition“. Wystawa konkursowa w dniach 6-10 kwietnia 2015 r. w Kutahya Dumlupinar University Faculty of Fine Arts w Turcji

10.06.2014 r. Stypendium Artystyczne Miasta Szczecin w 2014 r.

27.05.2014 r. Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie „Mut zur Wut“. Plakat „Wojna domowa“ był wystawiony w Heildelbergu od lipca 2014 r.

11.10.2013 r. III nagroda ex aequo na Międzynarodowym Biennale Plakatu Studenckiego ISPB Lublin 2013 za pracę „Who cares about the Rolling Stones“. Wystawiony w Galerii „Labyrinth“ w Lublinie.

06/2013 r. - 07/2013 r. Wystawienie plakatu „Lista obecności”, w ramach wystawy „Jawnie i w ukryciu” Pracowni Projektowania Graficznego pod kierownictwem prof. Lexa Drewińskiego z Akademii Sztuki w Szczecinie, Galeria Alei Fontann, Szczecin

05/2013 r. - 08/2013 r. Wystawienie plakatu „Young energy for Europe” na 6. Europejskim Biennale Plakatu dla Studentów w Anklam (Niemcy), 7 maja – 31 sierpnia 2013 r.

02/2013 r. Plakat „The Beatles“ wystawiony w Piwnicy Kany na wystawie „PIWNICA PLAKATÓW-PLAKATY

STUDENTÓW Z AKADEMII SZTUKI Z PRACOWNI LESZKA ŻEBROWSKIEGO“

12/2012 r. II wyróżnienie w konkursie „Sam nie palę, innym odradzam“ za plakat „Lista obecności”

11/2012 r. Plakaty „Kings and Queens“ i „Kings and Queens 2“ wystawione na wystawie „Inspiracja Pigasus – wystawa plakatów studentów Akademii Sztuki w Szczecinie“ w Polish Poster Gallery Pigasus w Berlinie

04/2012 r. – 06/2012 r. Plakat „Kings and Queens“ pokazany na wystawie „Pralnia“- plakaty z Akademii Sztuki na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, 13 kwietnia –

10 czerwca 2012 r.