O co chodzi w pracy?

Reklama

Praca inspirowana jest obrazem Jana Matejki "Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska". Jest to swego rodzaju próba przestrzennego pokazania pracy znanego polskiego artysty. Animacja, nawiązując do treści obrazu, przedstawia ją w formie krótkiej fabuły.

Praca została wykonana w technikach animacji komputerowej. Rozdzielczość obrazu to 1280x720 px.

Kim jest autor?

Hubert Piątkowski (26.04.1991) jest absolwentem Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studia pierwszego stopnia zwieńczył dyplomem artystycznym zatytułowanym "Granice", wykonanym w technice mezzotinty w 2013 roku.

Studia drugiego stopnia zakończył, broniąc dyplomu artystycznego pt. "Stańczyk". Jest to animacja wykonana w pracowni Sztuki Mediów Cyfrowych pod kierunkiem dr. Sławomira Plewko i prof. Grzegorza Mazurka w roku 2015. Autor otrzymał za tę pracę nagrodę JM Rektora UMCS za najlepszy dyplom artystyczny.

Hubert Piątkowski był również uczestnikiem The "Iosef Iser" International Contemporary Engraving Biennal Exhibiton 2013. Uczestniczył także w serii wystaw plakatu studenckiego Res Non Verba w Lublinie oraz innych studenckich wystawach grafiki artystycznej.