Jak poinformował dyrektor festiwalu Adolf Weltschek, przedsięwzięcie dedykowane jest specyficznej odmianie teatru, jak teatr formy (teatr plastyczny).

Krakowski festiwal, dedykowany teatrowi formy, jest kontynuacją tradycji polskiego teatru plastycznego twórców takich, jak Tadeusz Kantor czy Józef Szajna.

Podczas imprezy wystąpi dziesięć teatrów z Francji, Belgii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch i Polski. Większość festiwalowych prezentacji to prapremierowe pokazy na polskich scenach. Niektórzy artyści goszczą w naszym kraju po raz pierwszy.

Artyści ci zamiast słowa wybrali język plastycznych środków ekspresji: obraz, dźwięk, ruch ciała, animację form, kompozycję, kolor, światło, rytm. Swoje idee realizują poprzez różnorodne i często przenikające się gatunki teatralne: teatr maski, teatr lalek, operę, teatr tańca i ruchu, happening, akcje i instalacje plastyczne, działania cyrkowe.


Gwiazdą festiwalu będzie francuski Theatre La Licorne z Lille, który zaprezentuje epicką operę lalkową "Spartakus".

Spektakle będą prezentowane na scenach Teatru Lalki, Maski i Aktora Groteska, Teatru Ludowego, Nowohuckiego Centrum Kultury, a także ożywią przestrzenie postindustrialne w dawnej Fabryce Miraculum. Na miejsce wielu artystycznych wydarzeń wybrano Nową Hutę.

Jak podaje "Słownik terminów teatralnych", teatr plastyczny to rodzaj teatru i inscenizacji oparty w dużej mierze na sztukach plastycznych. Widowiska teatru plastycznego składają się z obrazów o wyszukanej formie, których zestawienie w większym stopniu niż tekst tworzy działania sceniczne.