Rękopisy, maszynopisy i pierwodruki prasowe, korespondencja, dokumenty osobiste oraz nagrania audio i wideo zgromadzone w archiwum prof. Leszka Kołakowskiego wzbogaciły zbiory Biblioteki Narodowej. Narodowej książnicy przekazała je wdowa po filozofie, Tamara Kołakowska.

Reklama

Archiwum zostanie poddane przeglądowi konserwatorskiemu, a następnie szczegółowo opracowane przez pracowników Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej i udostępnione badaczom. Podobnie jak w przypadku przekazanego w 2007 r. Bibliotece Narodowej Archiwum Zbigniewa Herberta, zostanie opracowany i wydany Inwentarz Archiwum Leszka Kołakowskiego, ułatwiający badaczom dostęp do archiwum.

Znaczna część archiwum zostanie także udostępniona w czytelniach Biblioteki Narodowej w formie plików elektronicznych.

Oprócz spuścizny rękopiśmiennej po Leszku Kołakowskim, Tamara Kołakowska przekazała do zbiorów Biblioteki prawie osiemdziesiąt obcojęzycznych edycji prac Leszka Kołakowskiego, które wzbogacą księgozbiór podręczny Czytelni Humanistycznej Biblioteki Narodowej.

Leszek Kołakowski urodził się w 1927 roku w Radomiu. "Duchowy mistrz liberalnej inteligencji", jak powiedział o nim ks. Józef Tischner, zaczynał przygodę z filozofią jako zdeklarowany marksista, na początku lat 60. zaczął jednak od tej doktryny odchodzić; z PZPR usunięty został w 1966 roku. Dwa lata później, gdy komunistyczne władze Polski odebrały mu prawo do publikacji, zdecydował się na emigrację.

Potem poglądy Kołakowskiego zaczęły ewoluować stopniowo w kierunku szeroko rozumianej myśli chrześcijańskiej. Wydał ponad 400 prac, w tym ok. 30 książek. Najbardziej znana z nich to trzytomowa praca pt. "Główne nurty marksizmu. Powstanie, rozwój, rozkład", którą napisał w latach 1968-1976. Inną bardzo ważną książką Kołakowskiego była "Obecność mitu" z 1972 r. Filozof zmarł 19 lipca 2009 roku.