Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: Totus za promocję człowieka, pracę charytatywną i edukacyjno-wychowawczą, Totus za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, Totus za ukazywanie osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach i Totus medialny.

Reklama

Przewodniczący Kapituły Totus ks. prałat Jan Drob podkreślił, że nagroda ta zrodziła się jako przejaw wdzięczności Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II za te wszystkie idee, które on sam tworzył. Ogłaszając nominacje, ks. Drob powiedział na konferencji prasowej, że są to nagrody, które mają charakter "katolickich Nobli" i mają "wymiar ogólnoludzki".

W kategorii promocja człowieka, praca charytatywna oraz edukacyjno-wychowawcza nominowano: Centrum Formacji Świętorodzinnej Misjonarzy Świętej Rodziny w Bąblinie (Wielkopolska) za "wybitne zasługi w przygotowaniu młodych ludzi do małżeństwa, a także prowadzenie >>szkoły życia małżeńskiego<<"; Opactwo Benedyktynów w Tyńcu za prawie tysiącletnią pracę "dla dobra kultury polskiej, człowieka i Kościoła" oraz Muzeum Powstania Warszawskiego za "nowatorską w formie i atrakcyjną dla młodych ludzi edukację w zakresie historii i patriotyzmu".

W kategorii osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej nominowano: Magdalenę Bajer za "odważne i konsekwentne kształtowanie wrażliwości moralnej, niezbędnej dla dialogu kultur w rozumieniu Jana Pawła II"; ks. prof. Jerzego Szymika za duszpasterskie w swoim charakterze "ukazywanie głębokiej jedności między wiarą i kulturą, teologią i literaturą" i ks. Jana Zielińskiego za wieloletnią, pełną determinacji pracę na rzecz przywrócenia "świetności powierzonemu jego opiece skarbowi kultury".W kategorii propagowania nauczania Jana Pawła II nominację otrzymali: prof. Bogdan Chazan za długoletnią działalność w obronie życia nienarodzonych, stanowiącą "czynną realizację myśli Jana Pawła II"; Wspólnota "Znak" za wieloletnią, konsekwentną promocję myśli Jana Pawła II w środowisku wydawniczym i zespół redaktorów serii "Dzieła Zebrane Jana Pawła II" Wydawnictwa M.

W kategorii Totus medialny nominowano: zespół redakcyjny programu "Familijna Jedynka" Polskiego Radia za wspieranie i promowanie rodziny przy jednoczesnym ukazywaniu nauczania Jana Pawła II; redakcja "Listu" za podejmowanie problematyki duchowości w sposób kompetentny i przystępny, za redagowanie magazynu atrakcyjnego pod względem formy i treści; redakcja "Małego Gościa Niedzielnego" za przedstawianie świata z perspektywy nauki chrześcijańskiej i nauczania Jana Pawła II; cykl programowy "Lekcja religii" za budowanie ducha dialogu i współpracy z poszanowaniem wzajemnej autonomii i odrębności i Radio eM - za promowanie dobrych wartości i dostarczanie intelektualnych doświadczeń społeczności lokalnej Śląska.