Jak podkreślił podczas sesji przewodniczący RM Józef Pilch, mieszkańcy Krakowa, dawnej stolicy Polski, mają zaszczyt być spadkobiercami polskiej historii. "To nie tylko powód do dumy, ale także zobowiązanie, bo o historię trzeba dbać" - mówił.

W jego ocenie program krakowskich obchodów 600-lecia Bitwy Pod Grunwaldem i 100-lecia odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego na pl. Matejki był "dostatecznie bogaty i zróżnicowany, by dotrzeć do serc Krakowian, a przede wszystkim młodzieży".

"Kierowaliśmy się troską, by krakowskie obchody uwolnić od wszelkich antyniemieckich stereotypów" - dodał Pilch.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski mówił, że to z Wawelu wyruszył król Władysław Jagiełło na wojnę z Krzyżakami i tutaj triumfalnie powrócił z trofeami. Zgodnie z jego wolą przez stulecia, aż do rozbiorów, w Krakowie świętowano datę 15 lipca, tak jak teraz obchodzimy Święto 3 Maja.

"Wraz z przyjęciem Pomnika Grunwaldzkiego, Kraków wziął na siebie szczególny obowiązek, z którego miasto w 600-lecie bitwy starało się wywiązać organizując szereg doniosłych wydarzeń rocznicowych" - zaznaczył prezydent.

Krakowskie obchody 600-lecie bitwy pod Grunwaldem trwały w lipcu i wrześniu. Połączono je z dwoma innymi rocznicami: 100-lecia odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego oraz 600-lecia powstania Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

10 lipca wyruszył z Krakowa pod Grunwald symboliczny tabor średniowieczny z aprowizacją dla rycerstwa.

14 lipca pod pomnikiem Grunwaldzkim odbyły się uroczystości z udziałem prezydentów Polski i Litwy, Bronisława Komorowskiego i Dali Grybauskaite. W tym samym dniu na Zamku Królewskim na Wawelu otwarto wystawę "Na znak świetnego zwycięstwa".

Dzień później na Dziedzińcu Arkadowym Zamku Królewskiego na Wawelu odbył się koncert, podczas którego odbyły się prawykonania utworów nagrodzonych przez jury konkursu "Wawel: musica festiva" oraz wykonania "II Symfonii Kopernikowskiej" na sopran i baryton solo, chór mieszany i orkiestrę Henryka Mikołaja Góreckiego.

11 września na placu Jana Matejki zorganizowana została uroczystość upamiętniająca 100-lecie odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego. Chóry odśpiewały Rotę. Potem nastąpił uroczysty przemarsz zrekonstruowanych wojsk Władysława Jagiełły ulicą Floriańską na Rynek Główny, gdzie nastąpiło historyczne widowisko plenerowe "Triumf rycerstwa polskiego po bitwie pod Grunwaldem".