Akcja sprzątania dawnego miejsca pochówków poprzedza czwartą edycję Dni Kultury Żydowskiej w Olsztynie, które rozpoczną się 30 września, a zakończą 3 października.

Reklama

"Cmentarz przy ulicy Zyndrama z Maszkowic będą porządkować w tym roku uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie, ale przy każdym takim przedsięwzięciu współpracujemy z różnymi placówkami" - powiedział PAP Bernd Vogenbeck z Fundacji Borussia.

Podkreślił, że po dawnym cmentarzu żydowskim nie ma już śladów materialnych w postaci macew, ale charakter miejsca podkreślają jeszcze fragmenty schodów i drzewa pamiętające czasy pochówków.

30 września rozpoczną się w Olsztynie Dni Kultury Żydowskiej, które w tym roku odbywają się pod hasłem Le'chaim czyli "Za życie".

Rozpocznie je koncert zespołu Max Klezmer Band Acoustic Acrobats. W kolejnych dniach do 3 października mieszkańcy będą mogli wziąć udział w warsztatach języka hebrajskiego i obejrzeć pokazy filmów izraelskich. Przygotowano także warsztaty kuchni żydowskiej oraz degustację win.

Zaplanowano spacer pt. "Śladami olsztyńskich Żydów" oraz wernisaż wystawy "Izrael wczoraj i dziś", przygotowany przez Ambasadę Izraela.

Cmentarz żydowski w Olsztynie został założony w 1818 roku i przetrwał do końca lat 60. XX wieku, kiedy został zdewastowany. Wraz z przylegającym do niego domem przedpogrzebowym (Bet Tahara) projektu słynnego architekta pochodzącego z Olsztyna Ericha Mendelsohna jest ostatnim świadectwem wielokulturowego charakteru miasta.

Po zakończeniu prac konserwatorskich w 2012 roku w Bet Tahara powstanie Centrum Dialogu Międzykulturowego Dom Mendelsohna, który ma być miejscem spotkań i wspólnej pracy twórczej ludzi różnych wyznań, kultur i narodowości.