Przegląd, o charakterze edukacyjnym, ma w tym roku 10. edycję. Jest organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej. Potrwa od 19 października do 5 kwietnia 2011 r. Projekcje będą odbywać się w Kinotece, raz w miesiącu - we wtorki.

Reklama

W programie - sześć filmów fabularnych: "Dzieci Ireny Sendlerowej" (reż. John Kent Harrison, 2009), "Generał Nil" (Ryszard Bugajski, 2009), "Mała Moskwa" (reż. Waldemar Krzystek, 2008), "Strajk" reż. Volker Schloendorff, 2006), "Popiełuszko. Wolność jest w nas" (reż. Rafał Wieczyński, 2009) i "Rysa" (reż. Michał Rosa, 2008).

"Do tej pory koncentrowaliśmy się na filmach powstałych w okresie Polski Ludowej, będących świadectwem tamtej rzeczywistości, odzwierciedleniem autentycznego życia - przetworzonego jednak przez ideologiczne i polityczne widzenie świata. Tym razem chcielibyśmy zastanowić się, jak dzisiejsze kino historyczne podejmuje interpretację takich tematów, jak: postawy i zachowanie człowieka w warunkach ekstremalnych, stosunek społeczeństwa polskiego do holokaustu, rozrachunek z komunistyczną przeszłością" - wyjaśnił w przesłanym PAP komunikacie koordynator projektu, Sławomir Stępień z IPN.

Jak ocenił, przegląd - adresowany głównie do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych - "może stanowić interesujące uzupełnienie realizowanych we współczesnej szkole celów edukacji humanistycznej".

Przed każdym pokazem będą organizowane prelekcje, które wygłosi prof. Jerzy Eisler z Instytutu Historii PAN.

Jako pierwszy, 19 października, zaprezentowany zostanie film "Dzieci Ireny Sendlerowej", z Anną Paquin w obsadzie - wspomnienie o bohaterskiej działalności Polki, która podczas II wojny światowej, wraz z grupą współpracowników, ratowała dzieci z warszawskiego getta. Tematem tego spotkania będą "Postawy Polaków wobec zagłady Żydów".

16 listopada odbędzie się spotkanie pt. "Bohater tragiczny - paradoksy powojennej historii Polski" (pokaz filmu "Generał Nil"), 14 grudnia - pt. "Miłość w realiach państwa totalitarnego" (pokaz "Małej Moskwy"). Spotkanie 25 stycznia zostanie poświęcone tematowi "Czy pojedynczy człowiek może zmienić bieg historii?" (pokaz "Strajku"), 1 marca - "Ja walczę ze złem, nie z jego ofiarami". Jednostka wobec dyktatury" (projekcja filmu "Popiełuszko. Wolność jest w nas"), a 5 kwietnia - "Rozrachunkowi z komunistyczną przeszłością" (pokaz "Rysy").

Oprócz filmów fabularnych, widzom pokazywane będą polskie kroniki filmowe, np. z lat 60. i 80. Wstęp na wszystkie projekcje będzie bezpłatny.

Reklama

"Przy wyborze filmów staraliśmy się kierować możliwością wykorzystania ich przez uczniów wybierających tematy, związane z kulturą i historią najnowszą, do ustnej prezentacji maturalnej z języka polskiego. Mamy nadzieję, że przegląd spotka się również z zainteresowaniem ze strony nauczycieli historii, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie oraz studentów kierunków humanistycznych" - tłumaczył Sławomir Stępień, zapowiadając, że "udział w przeglądzie będzie potwierdzony pisemnym zaświadczeniem".