Ekspozycję przygotowało Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.

Reklama

Jak powiedział PAP jeden ze współorganizatorów wystawy Paweł Kowalski jej pomysłodawcy chcieli pokazać młodych ludzi, którzy byli dobrowolnie bądź pod presją "wciśnięci" w organizacje młodzieżowe istniejące w PRL, jak również młodzież zorganizowaną "w kontrze do ówczesnego systemu".

Wystawa ułożona jest chronologicznie. Rozpoczyna się od przypomnienia, czym była organizacja "Służba Polsce" i przede wszystkim powstały w 1948 roku na Kongresie Jedności Młodzieży we Wrocławiu - Związek Młodzieży Polskiej (ZMP).

Kowalski przypomniał, że zadaniem ZMP i jego kolejnych mutacji (Związku Młodzieży Socjalistycznej, Związku Młodzieży Wiejskiej, Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej) było "pozyskanie młodych Polaków dla nowego ustroju i wychowanie ich na lojalnych obywateli Polski Ludowej".Jednocześnie autorzy wystawy pokazują, jak w tym samym czasie tworzą się spontanicznie organizacje będące w opozycji do rządu. Wśród buntujących się przeciw systemowi byli także członkowie komunistycznych organizacji młodzieżowych.

"Kiedy strajkowano i demonstrowano przeciwko reżymowi komunistycznemu zawsze byli tam młodzi ludzie - to oni kroczyli na czele pochodów, padali od kul sił porządkowych oraz trafiali do więzień" - mówią organizatorzy ekspozycji. W czasie trwania PRL powstały m.in. grupa "Ruch", którą tworzyli Stefan Niesiołowski i Andrzej Czuma, Komitet Obrony Robotników, Federacja Młodzieży Walczącej czy Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Na wystawie wykorzystano zdjęcia m.in. z archiwum IPN, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i Narodowego Archiwum Cyfrowego. Ekspozycję będzie można oglądać do 7 stycznia 2011 r w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.