Ogłoszenie założeń Paktu dla Kultury odbędzie się podczas sobotniego spotkania w Kinie Kultura. Zaproszeni zostali przedstawiciele świata polityki, kultury i biznesu. Wydarzenie organizuje ruch społeczny Obywatele Kultury, który zainicjował w Polsce dyskusję nad kondycją polskiej kultury i do tej pory zebrał już ok. 80 tysięcy podpisów pod petycją "1 procent na kulturę!".

Reklama

Prace nad dokumentem zainicjował list premiera Donalda Tuska skierowanego do Obywateli Kultury 17 czerwca 2010 roku. Prezes Rady Ministrów podkreślił wówczas konieczność przeznaczenia na kulturę co najmniej 1 procenta z budżetu państwa i proponował, by zgłoszony przez Obywateli Kultury postulat mógł się doczekać realizacji na mocy kontraktu zawartego pomiędzy państwem a obywatelami. Pakt ma zostać oficjalnie zawarty pomiędzy rządem i Sejmem a Obywatelami Kultury w marcu przyszłego roku.Ideą przewodnią paktu ma być uświadomienie, że powszechne uczestnictwo w kulturze jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju społecznego i ekonomicznego. Zawarte w dokumencie propozycje zmian prawnych i systemowych mają na celu umożliwienie równego dostępu do kultury wszystkim obywatelom. Założenia Paktu przedstawią w sobotę m.in. Henryka Bochniarz, Jacek Bromski, Beata Chmiel, Beata Stasińska, Jerzy Hausner, Jarosław Lipszyc, Joanna Mytkowska, Maciej Strzembosz i Hanna Wróblewska.

Do wzięcia udziału w dyskusji zostali zaproszeni zostali także minister Michał Boni, minister Bogdan Zdrojewski, Henryk Wujec oraz byli ministrowie kultury.

Obywatele Kultury to nieformalny ruch obywatelski na rzecz zwiększenia nakładów na kulturę do co najmniej 1 proc. budżetu państwa oraz zmiany zasad zarządzania i finansowania kultury, któremu początek dały niezależne inicjatywy powstałe na Kongresie Kultury w 2009 roku.

Działania ruchu wspierają m.in.: Agnieszka Holland, prof. Maria Janion, Krzysztof Krauze, Krzysztof Penderecki, Jerzy Pilch, Marek Raczkowski, Wisława Szymborska, Olga Tokarczuk oraz wielu innych wybitnych przedstawicieli polskiej kultury.