Pierwszy Kongres Tańca ma odbyć się w dniach 27-29 kwietnia. Ma on służyć m.in. integracji środowiska rozproszonego w ośrodkach i teatrach na terenie całego kraju oraz analizie sytuacji zarówno artystów jak i odbiorców tej sztuki.

Reklama

"Najistotniejszym zadaniem kongresu jest diagnoza obecnego stanu oraz potrzeb środowiska tanecznego w Polsce. Uzyskana dzięki temu wiedza stanie się podstawą opracowania strategii rozwoju tańca w Polsce, której realizacji służyć będzie m.in. Instytut Muzyki i Tańca" - podkreśla zastępca dyrektora Instytutu Joanna Szymajda.

Instytut Muzyki i Tańca (IMiT) został powołany w 2010 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Placówka zainaugurowała działalność 1 października. Instytut ma zajmować się działalnością promocyjną oraz edukacyjną z zakresu tańca i muzyki oraz wspieraniem rozwoju tych sztuk w Polsce. Ma też pomóc w nawiązaniu współpracy pomiędzy poszczególnymi ośrodkami tanecznymi. Jego zadaniem jest także budowa centralnej biblioteki i archiwum tańca.