Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida, ustanowiona w roku 2001, przyznawana jest dorocznie artystom tworzącym lub mieszkającym na terenie Mazowsza "za wybitne dzieło bądź kreację powstałe w roku poprzedzającym" - przypomniał na czwartkowej konferencji prasowej przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego sejmiku województwa mazowieckiego Leszek Celej. Patron nagrody, Norwid, urodził się na Mazowszu.

Na konferencji zaprezentowano nominacje do nagrody - za dokonania w poprzednim, 2011 roku - w czterech kategoriach: teatr, sztuki plastyczne, muzyka i literatura. W każdej nominowano po trzy osoby.

W kategorii teatr nominacje otrzymali: Jan Englert za reżyserię dramatu "Udręka życia" w Teatrze Narodowym w Warszawie, aktorka Ewa Dałkowska za role Goneryli i Julii w spektaklu "Opowieści afrykańskie według Szekspira" w Nowym Teatrze w Warszawie oraz aktor Jarosław Gajewski za rolę Malvolia w przedstawieniu "Wieczór Trzech Króli" w reżyserii Dana Jemmetta w stołecznym Teatrze Polskim.

W kategorii sztuki plastyczne na liście nominowanych znaleźli się: rzeźbiarz Mirosław Bałka za wystawę "Fragment" w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, malarz Janusz Lewandowski za wystawę malarską w Domu Pracy Twóczej w Radziejowicach oraz grafik, plakacista i rysownik Mieczysław Wasilewski za wystawę "Mieczysław Wasilewski - Plakaty" w Cafe Relaks w Warszawie.

Nominowani w kategorii muzyka to z kolei: pianista Janusz Olejniczak za płytę z recitalem chopinowskim "Chopin. Mazurki, Walce, Nokturny, Polonezy, Ballada g-moll op. 23", a także dwaj dyrektorzy orkiestr: dyrygent, dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej Łukasz Borowicz za nagrania płytowe muzyki polskiej w wykonaniu tej orkiestry i dyrektor orkiestry Sinfonia Varsovia Janusz Marynowski za organizację Festiwalu Szalone Dni Muzyki "Les Titans" w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie.

W kategorii literatura nominowani są: poeta Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki za tom poetycki "Imię i znamię", poeta, prozaik i dramaturg Piotr Mueldner-Nieckowski za książkę poetycką "Park" oraz prozaik Eugeniusz Kabatc za książkę "Ostatnie wzgórze Florencji. Opowieść O Stanisławie Brzozowskim".

W "kapitułach norwidowskich" przyznających nominacje zasiedli m.in.: Lech Śliwonik i Jacek Wakar (kategoria: teatr), Janusz Fogler i Rafał Strent (sztuki plastyczne), Konstanty Andrzej Kulka i Stefan Sutkowski (muzyka), Krzysztof Masłoń, Leszek Bugajski i Tomasz Wójcik (literatura).

Nagroda im. Norwida ma również piątą kategorię, o nazwie "Dzieło życia", w której artyści honorowani są za całokształt twórczego dorobku. Tegoroczny laureat w tej kategorii jest już znany, jego nazwisko ogłoszono na czwartkowej konferencji - nagrodę otrzyma Andrzej Łapicki. Obrońca tradycji, mistrz słowa i wielki artysta, którego kilkudziesięcioletnia obecność na scenach Warszawy zostawiła trwały ślad w historii polskiego teatru. Aktor, bez którego trudno wyobrazić sobie polską kinematografię - napisano w uzasadnieniu.

Nagrody im. Norwida 2012 zostaną wręczone w poszczególnych kategoriach 26 września (dwa dni po rocznicy urodzin Norwida) podczas specjalnej gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Z listy nominowanych wyłonieni będą wówczas laureaci.

Cyprian Kamil Norwid, wybitny poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof, urodził się 24 września 1821 r. w miejscowości Głuchy na Mazowszu, zmarł 23 maja 1883 r. w Paryżu.