- Odeszła wielka, niezależna, twórcza postać polskiej kultury - powiedział Piotr Kłoczowski, wicedyrektor Muzeum Literatury. Podkreślił, że śmierć Guze jest wielką stratą dla polskich miłośników kultury i literatury francuskiej.

Urodzona w 1917 roku w Żytomierzu tłumaczka, krytyk i historyk sztuki, była autorką rozlicznych przekładów dzieł tak wybitnych twórców jak m.in. Stendhal, Juliusz Verne, François-René de Chateaubriand czy Charles Baudelaire. Jako jedyna Polka, wyznaczona przez samego Alberta Camusa, miała prawo do przekładu "Dżumy" na język polski.

Joanna Guze nie tylko tłumaczyła; sama również pisała opowiadania, szkice, powieści. Do jej najbardziej znanych utworów należą "Impresjoniści" (1964), Twarze z portretów (1974) i Dialogi ze sztuką (1992).