Bardzo uzdolniona muzycznie Ingalill przez latami prowadziła nudne życie u boku apodyktycznego i skąpego męża. Marzeniami dzieliła się jedynie z przyjaciółką z Nashville, pisząc do niej listy. Ona podobnie jak Ingalill kochała muzykę. Po śmierci męża Ingalill postanowiła wyruszyć w podróż do stolicy country. Tam niespodziewanie spotkała wyjątkowo sympatycznego wdowca Harry'ego, w którym zakochała się z wzajemnością.

„Słuchaj serca” reż. Lee Grant, emisja: poniedziałek, 8 czerwca, godz. 20:30.