Z wnioskiem o przyznanie tytułu wystąpiły: uniwersytecki wydział filozofii oraz Instytut Filozofii Czeskiej Akademii Nauk. Rada Naukowa Uniwersytetu Karola była jednak innego zdania i nie zaproponowała kandydatury Umberto Eco senatowi uczelni.

Reklama

Najpoważniejsze zastrzeżenia budzi treść uzasadnienia przedłożonego przez Radę. Napisano w nim m.in., że Eco, choć jest znaczącą osobowością, nie jest naukowcem o rozległych zainteresowaniach. Ponadto rektor uczelni Vaclav Hampl stwierdził: nie ma żadnych danych o pozytywnym stosunku Umberto Eco do Uniwersytetu Karola.

Znaczna grupa praskich intelektualistów uważa, że nieprzyznanie tytułu włoskiemu filozofowi i pisarzowi nie jest jego porażką, lecz wstydem dla znanej na całym świecie uczelni.