"Z bibliotek w ciągu 2018 roku korzystało 925,7 tys. czytelników, o 0,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Ogółem dokonano blisko 14,2 mln wypożyczeń tj. o 1,2 proc. mniej w stosunku do 2017 r." – podał Urząd Statystyczny w Warszawie.

Reklama

Czytelnicy aktywnie wypożyczający książki to głównie osoby w wieku 25-60 lat (49,1 proc.). Nieco rzadziej korzystają z bibliotek osoby w wieku do 24 lat (31,6 proc.) oraz powyżej 60 lat (14,8 proc.). 44,5 proc. ogółu czytelników stanowią osoby pracujące, a 34,5 proc. – uczące się.

Z danych Urzędu Statystycznego w Warszawie wynika, że biblioteki nie ograniczają się już tylko do wypożyczania książek – w zeszłym roku w 24 tys. zorganizowanych przez nie imprezach w województwie mazowieckim wzięło udział 752 tys. osób. Biblioteki były także organizatorami 57 konferencji i seminariów, w których uczestniczyło 4,7 tys. osób. (PAP)