W środę podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów uchwał ws. wyrażenia uznania dla laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk. Jeden złożony przez posła KO Tomasza Zimocha, drugi przez Joannę Scheuring-Wielgus (Lewica).

Reklama

Posłowie dyskutowali na temat kształtu uchwały wyrażającej uznanie dla laureatki Nagrody Nobla.

W trakcie posiedzenia komisji wiceprzewodniczący Marek Suski (PiS) zgłosił wniosek o powołanie podkomisji, która pracowałaby nad tekstem uchwały. "Oba projekty są dalece nieodpowiadające prawdzie obiektywnej o twórczości pani Olgi i o niej samej, chociaż warto by było dostrzec, że Nagrodę Nobla otrzymała" - wskazał Suski.

"W tej formie ja żadnego z tych projektów nie będę w stanie poprzeć, bo one wypaczają rzeczywistość" - mówił wiceprzewodniczący komisji.

Jego wniosek został przyjęty jednogłośnie.

W składzie podkomisji znaleźli się Tomasz Zimoch (KO), Krzysztof Mieszkowski (KO), Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica), Jarosław Rzepa (PSL-Kukiz'15), Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS), Anna Pieczarka (PiS), Joanna Lichocka (PiS), Rafał Bochenek (PiS) oraz Jacek Świat (PiS).