Powstanie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu i było największym zwieńczonym zwycięstwem zrywem niepodległościowym na terenie zaborów.

Inscenizacja przyjazdu Paderewskiego organizowana jest od ponad 30 lat, jest inicjatywą Poznańskiego Chóru Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego. W tym roku w rolę męża stanu wcielił się poznański aktor Andrzej Lajborek.

Reklama

Wydarzenie zorganizowano na poznańskim Dworcu Letnim. Po wjeździe na stację składu prowadzonego przez parowóz rozległy się okrzyki: Niech żyje Polska! Wiwat Paderewski! Fetowany gość przemówił do zebranych. Potem zgromadzeni śpiewali wspólnie pieśni patriotyczne.

Lajborek powiedział PAP, że Ignacy Jan Paderewski to "ulubiona historyczna postać Polaków, jeszcze niezjedzona przez zgrupowania z lewa i z prawa".

"To postać dobrze się kojarząca, wyjątkowa. Przemawiając w Poznaniu Paderewski musiał lawirować – przyjechał przecież do obcego państwa. To, co mówił musiało być dyplomatyczne, ale i na tyle silne, aby wywołać oczekiwane odruchy – i on to zrobił" – powiedział aktor.

"Od dawna nie ma na świecie takich mężów stanu jak Ignacy Jan Paderewski, ludzi o takiej sile oddziaływania i takiej świadomości tego co mówią i jak mówią" – dodał.

Inscenizacja przyjazdu do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego rokrocznie rozpoczyna w stolicy Wielkopolski obchody upamiętniające wybuch powstania wielkopolskiego. W piątek i w sobotę odbywać się one będą w Poznaniu i w Warszawie.

Reklama

W Poznaniu imię artysty nosi uczelnia muzyczna a także jedna z ulic w centrum miasta. W 2015 r. na placu Stefana Stuligrosza przed budynkiem Akademii Muzycznej odsłonięto pomnik Paderewskiego.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. W pierwszym okresie walk, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część Poznania. Ostatecznie miasto zostało wyzwolone 6 stycznia, kiedy przejęto lotnisko Ławica. Do połowy stycznia wyzwolono też większą część Wielkopolski.

Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. W myśl jego ustaleń, front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.