Muzeum skłonne jest przeznaczyć na ten cel 276,5 tys. zł. Z protokołu z otwarcia ofert wynika, że firma zażądała 385 tys. zł. Ta niekorzystna różnica było powodem unieważnienia przetargu.

Reklama

Muzeum nadal szuka wykonawcy i ogłosiło kolejny przetarg. Firmy mają czas na składanie ofert do 6 lipca. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie miał czas na wywiązanie się z niej do końca br.

Konstrukcja wieży została naruszona podczas wichury w marcu ub.r. Obiekt, położony w południowej części ogrodzenia dawnego obozu, z uwagi na stan techniczny został zdemontowany. Drewniane elementy zostały zinwentaryzowane, oznaczone, wstępnie oczyszczone i zmagazynowane. Elementy posadowienia wraz z posadzką zostały zabezpieczone przed wpływem opadów atmosferycznych na miejscu.

Wykonawca będzie miał za zadanie – oprócz prac remontowych i konserwatorskich – prowadzić także badania w formie nadzoru archeologicznego nad wszelkimi robotami ziemnymi.

To już czwarte podejście do wyłonienia wykonawcy. Pierwsze dwie próby zakończyły się fiaskiem. Nie wpłynęła żadna oferta. W trzecim jedyna złożona oferta była za droga.

To druga podobna naprawa wieży ogrodzenia. Wcześniej naprawiona została konstrukcja wieży w południowo-wschodnim rogu. Ją także naruszył wiatr wiosną ub.r.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ub.r. zwiedziło je 2,32 mln osób. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.