Ministerstwo Kultury poinformowało w piątek na swojej stronie, że "od soboty, 28 listopada, biblioteki publiczne i naukowe mogą udostępniać zbiory pod warunkiem zapewnienia dystansu społecznego i przestrzeni 15 m. kw. powierzchni na osobę". "Teatry, filharmonie, opery, muzea, kina, domy kultury, ogniska muzyczne i galerie sztuki nadal pozostaną zamknięte dla publiczności. Ograniczenia w działalności instytucji kultury, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r., zostały przedłużone do 27 grudnia br." - przypomniano.

Reklama

Wyjaśniono, że "jedyna zmiana dotycząca działalności instytucji kultury dotyczy publicznych i naukowych bibliotek, które od jutra, tj. 28 listopada, do 27 grudnia mogą prowadzić działalność polegającą na udostępnianiu zbiorów pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m. kw. powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy".

"Ponadto przed wejściem do biblioteki należy umieścić informację o limicie osób oraz podjąć środki zapewniające przestrzeganie limitu. Decyzję o dacie i warunkach otwarcia wypożyczalni i czytelni podejmuje dyrektor biblioteki, który powinien wziąć pod uwagę warunki lokalowe, czas przebywania osób w czytelniach oraz lokalną sytuację epidemiczną (w gminie, powiecie i województwie)" - wskazano.

Zaznaczono, że "ograniczenia dotyczące pozostałych instytucji kultury pozostają bez zmian". "Nadal obowiązuje zakaz organizowania wydarzeń z udziałem publiczności oraz realizowania czynności związanych z bezpośrednią obsługą zewnętrznych użytkowników. Zakaz obejmuje również organizowanie wydarzeń na otwartej przestrzeni" - podkreślono.

MKiDN przekazało, że "przy uwzględnieniu zasad reżimu sanitarnego w dalszym ciągu mogą być prowadzone następujące działania: próby i ćwiczenia, które są niezbędne do przygotowania wydarzeń artystycznych, nagrania fonograficzne i audiowizualne, udostępnianie przestrzeni i zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, udostępnianie do zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych, należących do instytucji kultury".

Koncerty wirtualnie

"Wszystkie inne formy działalności kulturalnej związane z udziałem publiczności, takie jak koncerty, przedstawienia teatralne, projekcje filmów, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne, wernisaże czy udostępnianie zbiorów przez muzea będą mogły odbywać się jedynie w przestrzeni wirtualnej" - dodano.

Oceniono, że "każdy z nas ma wpływ na to, jak szybko uda się zahamować epidemię". "Chrońmy siebie i bliskich. Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Rozszerzamy zasadę DDMA na DDMA+W, czyli: D jak dystans, D jak dezynfekcja, M jak maseczka, A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe, W jak Wietrzenie" - napisano w komunikacie resortu kultury.

Reklama

Podkreślono, że "utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk wodą z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej – to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem".

Poinformowano, że walkę z zagrożeniem wspiera także aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. "Jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Co ważne, im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa" - zaznacza resort.

Więcej informacji na www.gov.pl/koronawirus.

Rekomendacje BN: https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4138-od-28-listopada-mozna-udostepniac-zbiory.-rekomendacje-biblioteki-narodowej.html.