Muzeum na kółkach”, podróżująca wystawa edukacyjna przygotowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN we współpracy z lokalnymi partnerami od czerwca do lipca – odwiedzi 11 miejscowości w pięciu województwach: wielkopolskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim oraz podlaskim. Start 3 czerwca we Wrześni, a zakończenie trasy w Kleszczelach 16 lipca.

Reklama

Muzeum na kółkach to projekt, który zainicjowaliśmy w 2014 roku. Jest ważnym fragmentem szerszej działalności muzeum realizowanej poza miejscem jego +zamieszkania+. Pozwala docierać do miejsc i ludzi, dla których spotkanie z historią Żydów polskich często jest utrudnione lub nie byłoby w ogóle możliwe” - zaznaczyła w wypowiedzi dla PAP - Kinga Lewandowska-Doleszczak, koordynatorka projektu „Muzeum na kółkach” Muzeum POLIN.

Każdego roku wystawa odwiedza mniejsze miejscowości, liczące do 50 tysięcy mieszkańców, oraz miasta, w których odbywają się festiwale kulturalne i rocznicowe wydarzenia upamiętniające” – poinformowała Olga Gawerska z POLIN. "Dzięki nowoczesnej formie mobilnej prezentacji +Muzeum na kółkach” pozwala w ciekawy sposób doświadczać historii” – dodaje Gawerska.

Elementy wystawy

Elementami wystawy są: trójwymiarowa makieta sztetla, która przybliża miejsca typowego polsko-żydowskiego miasteczka; nagrania z fragmentami wypowiedzi młodych polskich Żydów na temat: kim są Żydzi oraz, co znaczy być Żydem dzisiaj; kalendarium porządkuje najważniejsze wydarzenia z historii polskich Żydów; cytaty zaczerpnięte z przedwojennych pamiętników, dzięki którym odwiedzający dowiadują się więcej o trzech językach polskich Żydów: polskim, jidysz i hebrajskim.

Serce wystawy – jak charakteryzują jej organizatorzy - stanowi interaktywna mapa, przygotowana specjalnie dla każdej odwiedzanej miejscowości. Mapa zawiera kilkanaście punktów związanych z żydowską historią miejsca z uwzględnieniem instytucji życia społecznego i religijnego, zakładów usługowych, przedsiębiorstw, a także miejsc martyrologii i powojennego upamiętnienia.

Dla najmłodszych odbiorców został przygotowany stół warsztatowy, przy którym dzieci mogą m.in. obejrzeć prawdzie judaika, a także napisać swoje imię po hebrajsku.

Reklama

Wraz z lokalnymi koordynatorami projektu przygotowany też został program edukacyjny, służący odkrywaniu historii własnej miejscowości, własnej małej ojczyzny; są to m.in. gry miejskie, spacery oraz wycieczki.

Projekt ten to także bezcenna sposobność odkrywania lokalnych historii i tworzenia wspólnego programu edukacyjnego. Muzeum na kółkach umożliwia odkrywanie i podążanie śladami lokalnego dziedzictwa żydowskiego” – podkreśla Lewandowska-Doleszczak.

Wykaz miejscowości, które odwiedzi wystawa na stronie Muzeum POLIN.