Muzeum Narodowe w Warszawie zaprezentuje historię sztuki polskiej od powstania Odrodzonego Państwa do III Rzeczypospolitej.

Reklama

Najwcześniejsze prace pochodzą z pierwszej dekady ubiegłego stulecia, najnowsze z 2012 roku. Na powierzchni 700 m2 eksponowane są obrazy, rzeźby, grafiki i rysunki
z lat 20. i 30., a także dzieła filmowe polskiej awangardy, fotografie, fotomontaże, wybrane prace z kręgu kultury niezależnej lat 80. oraz wideo i performance z ostatniego czterdziestolecia. Prezentujemy dzieła Witkacego, Władysława Strzemińskiego, Henryka Stażewskiego, Katarzyny Kobro, Tamary Łempickiej, Marka Włodarskiego, Józefa Czapskiego, Andrzeja Wróblewskiego, Edwarda Krasińskiego, Zbigniewa Warpechowskiego, Natalii Lach-Lachowicz, Józefa Robakowskiego, Łukasza Korolkiewicza, Zofii Kulik, Antoniego Libery, Wilhelma Sasnala, Katarzyny Kozyry, Jarosława Kozłowskiego i wielu innych twórców, niekiedy zapomnianych. Widzowie obejrzą też prace multimedialne i filmy autorstwa m.in. Themersonów, Natalii Lach-Lachowicz, Józefa Robakowskiego, Oskara Dawickiego.

- Zdecydowaliśmy się zaprezentować wyłącznie sztukę polską, gdyż taki kierunek narzucił nam charakter kształtowanych przez ostatnie dziesięciolecia zbiorów muzealnych. Galeria Sztuki XX i XXI Wieku nie jest jednak, jak dotychczas praktykowano, wystawą obrazów i rzeźb, typową dla tego, co galerią sztuki zwykło się nazywać – mówi dr Piotr Rypson, Kurator Zbiorów Sztuki Nowoczesnej, Z-ca Dyrektora MNW ds. Naukowych. O jej odmienności świadczą dzieła filmowe, fotografie, fotomontaże, nowe nabytki muzeum: zapisy akcji artystycznych i performance’ów, prace powstałe już w III Rzeczypospolitej, będące zalążkiem kolejnego rozdziału kolekcji sztuki Muzeum Narodowego w Warszawie.

Kolekcje sztuki nowoczesnej i współczesnej MNW należą do największych tego rodzaju zbiorów w Polsce.