Ołtarz Mariacki w Krakowie - najsłynniejsze dzieło mistrza Wita Stwosza - był poddawany wielokrotnie konserwacji. Trzeba dotrzeć do jego pierwotnej, najwierniejszej oryginałowi wersji - mówi Radiu Kraków ksiądz Dariusz Raś - proboszcz Bazyliki Mariackiej. Według dokumentów, po raz pierwszy obraz konserwowano 50 lat po tym, jak powstał. Specjaliści zbadają, jak ołtarz wyglądał oryginalnie.

Reklama
Shutterstock

Specjaliści będą również zajmować się zabezpieczeniem przeciwpożarowym gotyckiego arcydzieła - dodaje proboszcz Bazyliki Mariackiej.

Całkowita renowacja ołtarza Mariackiego ma zakończyć się w 2020 roku. Zostanie rozłożona w czasie i o ewentualnych demontażach części ołtarza powiadamiani będą parafianie i turyści. Ksiądz Dariusz Raś zapewnia, że w przyszłym roku podczas Światowych Dni Młodzieży ołtarz będzie dostępny dla pielgrzymów.