Informację o śmierci artysty przekazał prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie Zbigniew Kazimierz Witek.

Reklama

Jak podało TPSP, Juliusz Joniak był malarzem pejzaży, martwych natur i kompozycji inspirowanych dziełami dawnych mistrzów. Dał się poznać z wielu wystaw indywidualnych oraz zbiorowych, w których brał udział: Salonów Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie, wystaw ogólnopolskich, okręgowych, okolicznościowych, problemowych i konkursowych w Polsce oraz wystaw sztuki polskiej za granicą.

Jego obrazy znajdują się w wielu muzeach i zbiorach prywatnych zarówno w kraju jak i za granicą m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie i Warszawie oraz w muzeach w Zielonej Górze, Szczecinie, Bydgoszczy, a także w Australii, Danii, Kanadzie, Norwegii, Szwecji, Włoszech, Niemczech.

Juliusz Joniak urodził się 19 listopada 1925 r. we Lwowie. W latach 1945-50 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach profesorów: Jerzego Fedkowicza i Czesława Rzepińskiego oraz na Wydziale Grafiki w pracowniach profesorów: Andrzeja Jurkiewicza, Konrada Srzednickiego i Ludwika Gardowskiego.

Od 1950 r. związany pracą pedagogiczną z macierzystą Akademią, najpierw jako asystent i adiunkt, od 1966 r. docent; tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1980 r. Kierował Katedrą Malarstwa i Rysunku na Wydziale Malarstwa. W latach 1978-81 był dziekanem Wydziału Malarstwa, a w latach 1981-87 przez dwie kadencje prorektorem Akademii.

Aktywnie działał w Związku Polskich Artystów Plastyków, do którego wstąpił w 1948 r. Był członkiem władz okręgu krakowskiego ZPAP - przewodniczył Sekcji Malarstwa i był wiceprezesem zarządu.

Otrzymał szereg nagród i wyróżnień artystycznych. Najbardziej prestiżową była najwyższa nagroda uzyskana w 1995 r. na VII. Festiwalu Sztuk w Magné we Francji, w którym uczestniczyło ponad 160 malarzy ze wszystkich kontynentów. W wyniku tego został powołany na Honorowego Członka Academie Européenne des Arts w Paryżu. Otrzymał również nagrodę Ministra Kultury i Sztuki i nagrodę Miasta Krakowa.

W 2004 r. został udekorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „za zasługi dla kultury polskiej”, w 2017 r. otrzymał odznakę Honoris Gratia.(