W komunikacie podkreślono, że jest to pierwsza od dziesięcioleci szansa na powiększenie powierzchni MNW.

"W 2022 r. minie 160 lat od powstania Muzeum Narodowego w Warszawie. W tym wyjątkowym roku jubileuszowym rozpoczynamy wyczekiwany przez dziesięciolecia proces rozbudowy Muzeum. W bezpośrednim sąsiedztwie Gmachu Głównego, od strony Parku na Książęcem, powstanie Nowy Pawilon MNW – Centrum Konserwatorsko-Magazynowe" - powiedział dyrektor MNW Łukasz Gaweł, cytowany w przesłanej informacji.

Reklama

Wyjaśnił, że "ma to być pierwszy etap modernizacji całego kompleksu historycznej zabudowy Muzeum".

Konfrontacje twórcze

Na stronie SARP znaleźć można informacje i regulamin konkursu. "Celem konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych (...) koncepcji funkcjonalno-przestrzennych wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji na część działki (...) przy Al. Jerozolimskich 3" - czytamy w regulaminie.

Jak wyjaśniono, "przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne oraz uwzględniać możliwość wystąpienia odrębnej realizacji (etapowania) inwestycji".

"Zadanie konkursowe polega na sporządzeniu pracy konkursowej z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych zamawiającego dotyczących inwestycji i zawartych w materiałach do konkursu" - napisano i zaznaczono, że "praca konkursowa niespełniająca ww. wymogów zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie".

Reklama

Maksymalny planowany łączny koszt realizacji inwestycji w stanie wykończonym wraz z zagospodarowaniem terenu bez wyposażenia nie przekroczy kwoty 72 mln zł brutto dla Centrum Konserwatorsko-Magazynowego Muzeum Narodowego w Warszawie.

W regulaminie podkreślono, że "zaproponowane rozwiązania konkursowe (maksymalny koszt realizacji inwestycji) powinny bezwzględnie mieścić się w zakładanym budżecie (...) i w całości oraz w najkorzystniejszy sposób realizować szczegółowy opis przedmiotu konkursu ujęty w materiałach do konkursu".

Zgłoszenia do maja

Wyjaśniono, że termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 8 marca.

"Prace konkursowe muszą być złożone: a) w postaci elektronicznej poprzez elektroniczną platformę konkursową, b) dodatkowo w wersji papierowej (plansze dotyczące części graficznej wraz z opisem) na adres: Stowarzyszenie Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa za pokwitowaniem złożenia pracy konkursowej stanowiącym załącznik nr 4a do regulaminu" - napisano. Zaznaczono, że "postać elektroniczna pracy konkursowej musi zawierać: a) część graficzną pracy konkursowej (pliki w formacie pdf z planszami 100 x 70 cm, a każda plansza jako oddzielny plik pdf), b) część opisową pracy konkursowej (plik/pliki w formacie pdf z częścią opisową), c) kartę identyfikacyjną pracy konkursowej (plik w formacie pdf opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym)".

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 10 marca o godz. 14. Prace konkursowe składać można do 18 maja br. do godz. 15.

Zapowiedziano, że termin powiadomienia uczestników konkursu o jego wynikach, w tym podanie do wiadomości publicznej wyników rozstrzygnięcia konkursu, nastąpi 30 maja.

Organizator konkursu przewiduje przyznanie następujących nagród pieniężnych: 150 tys. zł brutto dla zdobywcy I nagrody, 110 tys. zł brutto dla zdobywcy II nagrody oraz 50 tys. zł brutto za pracę konkursową, która otrzyma III nagrodę. Przewidziano również dwa wyróżnienia w wysokości po 20 tys. zł brutto każde.

W przesłanym PAP komunikacie przypomniano, że "monumentalny gmach Muzeum w Alejach Jerozolimskich 3 zaprojektowany został przez Tadeusza Tołwińskiego w 1926 r., a "jego budowa zajęła ponad dziesięć lat – budynek został otwarty w 1938 r.".

"Zbiory Muzeum obejmowały wówczas około 100 tys. dzieł sztuki. Od tego czasu kolekcja rozrosła się ośmiokrotnie i obecnie liczy ponad 830 tys. obiektów" - napisano. "Obejmuje malarstwo, rzeźbę, rysunki oraz ryciny, fotografie, numizmaty, a także przedmioty sztuki użytkowej i wzornictwo" - wyjaśniono.

Zwrócono uwagę, że wraz z systematycznym rozwojem zbiorów zwiększyło się zapotrzebowanie nie tylko na przestrzeń ekspozycyjną, lecz także magazynową. "Od dziesięcioleci kolejni dyrektorzy MNW zabiegali o rozbudowę siedziby. Udało się to tylko raz: w latach 1968–72 dobudowano niewielki ryzalit" - czytamy w informacji.

Podkreślono, że w zeszłym roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński wydał pozytywną opinię o rozbudowie Muzeum.

Wyjaśniono, że "wzniesienie nowego pawilonu na Książęcem pozwoli przede wszystkim na rozwiązanie najpilniejszych potrzeb Muzeum w zakresie bezpieczeństwa i przechowywania dzieł sztuki przede wszystkim szczególnie wrażliwych obiektów na podłożu papierowym oraz znacząco ułatwi prowadzenie badań nad nimi".

Poinformowano, że "powierzchnia pawilonu będzie wynosić około sześć tysięcy metrów kwadratowych i zostanie przeznaczona m.in. na pracownie konserwatorskie i digitalizacyjne, magazyny dzieł sztuki, a także na salę wystawienniczą". "Powstaną także pokoje do pracy studyjnej dla naukowców prowadzących badania nad zbiorami Muzeum" - dodano.

"Budynek nowego Centrum Konserwatorsko-Magazynowego zostanie osadzony w historycznym kontekście" - napisano. "Zgodnie z założeniami ma harmonizować z dotychczasową zabudową i parkowym otoczeniem, a także zmierzać w stronę neutralności energetycznej i opierać się na nowoczesnych rozwiązaniach ekologicznych" - czytamy w przesłanej PAP informacji.