Sztukę wyreżyserował Jerzy Jarocki - wybitny twórca, który jako jeden z pierwszych wystawiał na polskich scenach dramaty Mrożka.

Reklama

Adaptując sztukę "Miłość na Krymie", Jarocki dokonał kilku poprawek w tekście. Na zmiany te zgodził się sam dramatopisarz, który wcześniej swoje dzieło opatrzył uwagami, iż nie należy go skracać, zmieniać ani nic do niego nie dodawać.

Główne role w spektaklu zagrają: Paweł Paprocki, Małgorzata Kożuchowska, Jan Frycz, Janusz Gajos i Anna Seniuk. Muzykę do spektaklu stworzył Stanisław Radwan, a scenografię Jerzy Juk Kowarski.

"Miłość na Krymie" Mrożek napisał w 1993 roku i określił swoje dzieło mianem komedii tragicznej w trzech aktach. Każdy akt to odsłona innej Rosji - carskiej, sowieckiej i współczesnej.

Zmienia się władza, warunki politycznie i społeczne, jedyną trwałą i niezmienną wartością jest miłość.

Premiera "Miłości na Krymie" odbyła się 17 stycznia w Teatrze Narodowym w Warszawie.