W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Organizatorzy liczą jednak szczególnie na zgłoszenia studentów i absolwentów szkół teatralnych, wydziałów reżyserskich, dramaturgicznych oraz słuchaczy kursów scenopisarstwa. Streszczenia scenariuszy należy przesłać do 5 grudnia.

Zgodnie z regulaminem, scenariusz powinien się opierać na autentycznych wydarzeniach i zawierać elementy dyskusji, debaty publiczności - ze szczególnym uwzględnieniem licealistów i studentów - na temat aspektów etycznych rozwoju nauki, odkryć naukowych oraz ich zastosowania w praktyce.

Jak zauważają organizatorzy, odkrycia naukowe, zwłaszcza w dziedzinie nauk medycznych, są zwykle entuzjastycznie komunikowane społeczeństwu i podobnie przez nie odbierane. Ich zastosowanie w praktyce często budzi kontrowersje wynikające z trudności dopasowania standardów i zasad etycznych do możliwości technicznych współczesnej nauki.


Streszczenie scenariusza spektaklu w wersji drukowanej i elektronicznej oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy - który można znaleźć na stronie www.teatrateneum.pl - należy przesyłać na adres Teatru Ateneum: Dział Literacki, ul. Jaracza 2; 00-378 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs dramaturgiczny".

Prace konkursowe oceni jury, w którym zasiądą: reżyser Izabela Cywińska; aktorka Maria Ciunelis; prof. Magdalena Fikus - biochemik, przewodnicząca Rady Programowej Festiwalu Nauki w Warszawie; Irena Cieślińska - kierownik Działu Edukacji i Komunikacji Naukowej Centrum Nauki Kopernik.

10 grudnia poznamy 5 najlepszych streszczeń wybranych przez jurorów. Ich autorzy wezmą udział w konsultacjach z członkami jury i wskazanymi przez organizatorów ekspertami. Konsultacje te mają pomóc finalistom w przygotowaniu pełnego tekstu scenariusza, który będą musieli należy dostarczyć organizatorom do 15 lutego 2011 r. Laureata konkursu poznamy 2 marca przyszłego roku.

Na autora najlepszej pracy czeka 10 tys. złotych i możliwość zaproszenia do zespołu realizującego spektakl.

Autorzy streszczeń, którzy znajdą się w drugim etapie konkursu otrzymają po tysiąc złotych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie internetowej CNK (www.kopernik.org.pl).