Sztuka ostródzkich aktorów opowiada o konwencji teatru ruchu, jest próbą ukazania dwóch światów, różnic między nimi, walki o miejsce o przetrwanie, a przede wszystkim próbą ich pojednania. Autorami scenografii i reżyserami są Monika Kazimierczyk i Dariusz Wychudzki. Jury doceniło "przejrzystość kompozycji i przekazu scenicznego" młodych aktorów. Przewodniczący jury Przemysław Wasilkowski powiedział po ogłoszeniu wyników Spotkań, że "był to jeden z najlepszych spektakli, jaki oglądał w ostatnich latach". Według jury, tegoroczne Spotkania stały na "bardzo wysokim poziomie". Publiczność przyjęła werdykt owacjami.

Nagrodę specjalną otrzymał Teatr Światło i Cień z Olsztyna. Jury przyznało także dwie nagrody indywidualne oraz nagrodę reżyserską i aktorską.

Na tegoroczne Spotkania przyjechało ponad stu młodych artystów i kilkanaście zespołów teatralnych. Rozpoczął je spektakl Teatru Wyobraźnia z Tuliszkowa, którego bohaterem był anioł, który wylądował na ziemi, zgubił skrzydła i nie mógł wrócić do nieba. Spotkał jednak grupę ludzi, którzy znaleźli te skrzydła, ale za ich oddanie zażądali coraz większych dowodów wdzięczności: stanowisk prezydenta, premiera, posła, dobrego samochodu i dużo pieniędzy.


Widzowie obejrzeli w sumie 13 spektakli i na zakończenie wysłuchali recitalu Leszka Długosza. W tym roku do Turku przyjechali artyści m.in. z Bydgoszczy, Olsztyna, Ostródy i Zduńskiej Woli.

Młodzi aktorzy teatralni grali w Turku przed prawdziwą publicznością i na żywo odbierali jej reakcje. "W telewizji, czy radiu nie ma tej >>czwartej ściany<< i dlatego kilkanaście lat temu młodzież postanowiła stworzyć sobie szansę zaprezentowania się na prawdziwej scenie i przed prawdziwymi widzami" - mówi organizator Spotkań, Bożena Cesarz.

Tzw. czwarta ściana wyznacza w języku teatru symboliczną granicę między widzami a aktorami.

Według Cesarz, Spotkania umożliwiają młodym twórcom i ich instruktorom wymianę doświadczeń. To także jeszcze jedno miejsce, gdzie można usłyszeć opinie "czwartej ściany", czyli samych widzów - dodała.

Spektakle ocenia zawsze komisja artystyczna, która uwzględnia takie kryteria, jak dobór repertuaru, formę przekazu scenicznego, dobór muzyki i środków plastycznych, reżyserię i grę aktorską.