Autorzy wystawy rozumieją, że nazwisko Szekspira łączy się przeważnie ze Stratfordem i z teatrami na południowym brzegu Tamizy, w pobliżu London Bridge, ale leżącymi już poza obrębem miasta. Tymczasem - jak podkreślają - Bard ze Stratfordu miał również rozliczne interesy w samym mieście - mieszkał pod różnymi adresami, a w końcu nabył na własność nieistniejący już budynek w pobliżu dzisiejszej stacji kolejowej Blackfriars, nad Tamizą, na skraju City.

Reklama

Po sąsiedzku mieściła się zimowa sala teatralna, której współwłaścicielem był Szekspir, uzyskując niebagatelne dochody. Naprzeciwko, po drugiej stronie rzeki stał szekspirowski teatr The Globe.

Dom został zakupiony za 140 funtów, czyli ekwiwalent dzisiejszych średnich rocznych zarobków w Anglii. Podpis na akcie własności to jeden z zaledwie sześciu autografów dramaturga, o tyle historycznie ważny, że dodatkowo uwierzytelniony podpisami dwóch świadków - aktora Johna Hemmynga i Williama Johnsona - właściciela tawerny "Pod Syrena", której regularnymi bywalcami byli Szekspir i inni renesansowi autorzy.