W poniedziałek MKiDN podało, że z funkcji p.o. dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego została odwołana z dniem 1 kwietnia Dorota Głowacka. Obowiązki dyrektora pełniła od 1 stycznia 2019 r.

Reklama

"Minister kultury i dziedzictwa narodowego powołał Panią Elżbietę Wrotnowską-Gmyz na stanowisko p.o. dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego" - napisano na stronie resortu.

Elżbieta Wrotnowska-Gmyz jest z wykształcenia teatrologiem, ukończyła wydział Wiedzy o Teatrze warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Pracowała jako kustosz w Dziale Dokumentacji Teatralnej Związku Artystów Scen Polskich, a następnie w powstałym w 2003 r. Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, gdzie zajmowała się promocją instytucji. Organizowała przeglądy teatralne, wykłady i spotkania, wizyty studyjne przedstawicieli zagranicznych środowisk teatralnych w Polsce, zajmowała się również współpracą międzynarodową. W latach 2006-07 była koordynatorem ministerialnego konkursu na wystawienie dzieł klasyki polskiej i obcej. Od 2008 r. pracowała w Narodowym Centrum Kultury - początkowo jako koordynator projektów, od 2011 r. jako p.o. kierownika i zastępca kierownika Działu Programowego, a od 2012 r. jako kierownik Działu Edukacji Kulturalnej, w ramach którego koordynowała m.in. prace Kordegardy - Galerii Narodowego Centrum Kultury. Do 31 marca 2019 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora NCK ds. Projektów Edukacyjnych.

"Powołanie Elżbiety Wrotnowskiej-Gmyz na p.o. dyrektora Instytutu Teatralnego ma przywrócić merytoryczny zarząd instytucji" - wskazano na stronie resortu kultury.

MKiDN przypomniało, że zgodnie z obowiązującą ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może ogłosić ponowny konkurs na kandydata na dyrektora instytucji lub powołać dyrektora po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych oraz związków i stowarzyszeń twórczych. Minister jako organizator instytucji kultury może również powołać pełniącego obowiązki dyrektora na okres nie dłuższy niż 1 rok. Minister może wreszcie wybrać zarządzającego instytucją kultury w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.