Wśród wymagań stawianych kandydatom są m.in. wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej w obszarze kultury oraz minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

Reklama

"Osoby startujące w konkursie są także zobowiązane do pisemnego opracowania 5-letniego autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru. Szczegóły w zarządzeniu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 60 dni od końcowego terminu składania ofert" - czytamy w przekazanym przez urząd komunikacie.

Ratusz przypomina jednocześnie, że Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza wywodzi się z Teatru Klasycznego, którego dyrekcję w 1971 roku objął Józef Szajna. W 1972 roku scena w Pałacu Kultury i Nauki zmieniła nazwę na Teatr Studio. Zamiłowanie dyrektora Szajny do eksperymentów formalnych doprowadziło w 1980 roku do kolejnej zmiany nazwy instytucji, tym razem na Centrum Sztuki Studio – Teatr Galeria.

W 1982 roku dyrektorem artystycznym został Jerzy Grzegorzewski. W 1985 roku Centrum Sztuki Studio otrzymało imię Stanisława Ignacego Witkiewicza. Piętnaście lat dyrekcji Jerzego Grzegorzewskiego to okres świetności tej sceny. Autorski charakter jego teatru sprawił, że w latach 80-90 XX wieku Centrum Sztuki Studio stanowiło jedną z najciekawszych propozycji teatralnych Warszawy.

"Organizator konkursu oczekuje, że dyrektor/dyrektorka Teatru Studio będzie kontynuował dokonania najlepszych twórców i twórczyń związanych z tą instytucją. Ma ona być, jak dotąd, przestrzenią interdyscyplinarną, prezentującą różne formy performatywne, poszukującą nowych środków wyrazu, otwartą, awangardową i wychodzącą poza klasyczne formy teatralne" - podkreślono.