Pogłębiający się konflikt w Teatrze Dramatycznym w Warszawie i niezrealizowanie zawartej umowy spowodowały, że władze m.st. Warszawy rozpoczęły procedurę odwołania Moniki Strzępki ze stanowiska dyrektorki Teatru Dramatycznego. Poinformowała o tym w poniedziałek PAP rzeczniczka prasowa Urzędu m.st. Warszawy Monika Beuth.

Reklama

Oświadczenie dyrektor teatru

W poniedziałek o godz. 19.00 na Facebooku Teatru Dramatycznego dyrektorka Monika Strzępka złożyła oświadczenie w sprawie konfliktu w tej placówce.

Reklama

Potwierdziła, że 13 grudnia 2023 r. podpisała oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji, a także, że potwierdziła to stanowisko ustnie przedstawicielom m.st. Warszawy. Podkreśliła jednak, że jej oświadczenie zostało złożone pod wpływem szantażu kilku aktorek obsady +Heks+. Według niej aktorki zażądały jej dymisji jako warunku kontynuowania przez nie dalszej pracy. Zrobiły to - jak relacjonowała - na dwa dni przed premierą "Heks" w garderobie w obecności dwóch członkiń Kolektywu. Mimo podpisania przeze mnie tego dokumentu aktorki dzień później przedstawiły zwolnienia lekarskie - tłumaczyła Strzępek.

"Podpisałam rezygnację, bo…"

Reklama

Podpisałam swoją rezygnację, bo bardzo zależało mi na tej premierze. Podpisałam, bo nie chciałam zmarnować wysiłku i zaangażowania ludzi, którzy pracowali nad tą premierą przez wiele miesięcy - wyjaśniała dyrektorka. Podpisałam, bo od tej premiery zależała wysokość grudniowej pensji i pensji w kolejnych miesiącach bardzo wielu pracowniczek i pracowników teatru. Podpisałam, bo na ten spektakl czekała publiczność - dodała.

Podkreśliła jednak, że jej rezygnacjanigdy nie dotarła na piśmie do przedstawicieli m.st. Warszawy - co jest wymogiem wynikającym wprost z art. 15 ust. 6 pkt. 1 w zw. z ust. 7 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Według jej oceny takie oświadczenie nie zostało skutecznie złożone miastu i dotknięte jest istotną wadą formalną, która nie może stanowić podstawy do decyzji o rozwiązaniu ze mną umowy.

"Wydaje mi się najważniejsze…"

Ponadto, i to wydaje mi się najważniejsze, okoliczności złożenia przeze mnie oświadczenia na ręce osób, które mnie szantażowały i które odebrały ode mnie takie oświadczenie jest dotknięte istotną wadą, która ma ten skutek, że nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych (na podstawie art. 84 i kolejnych Kodeksu cywilnego). Dzisiejszym oświadczeniem pragnę dać wyraz niezgody na zastraszanie i wymuszanie decyzji siłą. Nie akceptuję takiego postępowania - stwierdziła.

Oświadczyła, że "po konsultacji z załogą teatru" rozwiązuje Kolektyw Dramatyczny. Od teraz jestem samodzielną Dyrektorką Naczelną i Artystyczną Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka. Próby do +Heks+ zostaną wznowione po powrocie aktorek ze zwolnień lekarskich, a o terminie premiery poinformujemy państwa natychmiast, jak tylko go wyznaczymy. Wierzę, że wspólnie z organizatorem, wiceprezydentką m.st. Warszawy Aldoną Machnowską-Górą oraz Biurem Kultury m.st. Warszawy będziemy w stanie wyprowadzić Teatr Dramatyczny z kryzysu. Do kwestii wszczęcia procedury odwoławczej odniosę się, kiedy poznam zarzuty - zakończyła swoje wystąpienie na Facebooku Monika Strzępka.

Kim jest Monika Strzępka?

W styczniu 2022 r. Monika Strzępka wygrała konkurs na prowadzenie Teatru Dramatycznego w Warszawie od 1 września. W listopadzie 2022 r. ówczesny wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł (PiS) stwierdził nieważność decyzji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w sprawie mianowania Strzępki na stanowisko dyrektorki stołecznego teatru. Powodem miał być "demonstracyjnie prezentowany radykalny feminizm".

Radziwiłł tłumaczył, że proponowana przez Strzępkę wizja Teatru Dramatycznego nie odpowiada opisanym wymaganiom konkursowym. Ratusz zaskarżył decyzję Radziwiłła, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 26 kwietnia 2023 r. uchylił zarządzenie wojewody mazowieckiego, na mocy którego Monika Strzępka została zawieszona w pełnieniu funkcji dyrektorki. W efekcie tego rozstrzygnięcia Monika Strzępka objęła stanowisko dyrektorki naczelnej i artystycznej Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy.

To miała być jej pierwsza premiera

Pierwszą premierą Moniki Strzępki w Teatrze Dramatycznym, któremu w międzyczasie przydano Gustawa Holoubka jako patrona, miało być zaplanowane na 15 grudnia na Dużej Scenie przedstawienie "Heksy" na podstawie scenariusza napisanego przez autorkę powieści Agnieszkę Szpilę i Annę Kłos. Jednak we wtorek 12 grudnia – trzy dni przed premierą, odwołano próbę medialną "Heksy", a 14 grudnia – otwartą próbę generalną. Również 14 grudnia na Facebooku Teatru Dramatycznego poinformowano o odwołaniu premiery.