Toeplitz był także m.in. scenarzystą "Dzięcioła", czyli komedii z Wiesławem Gołasem w roli głównej.

Był związany z lewicą. Do PZPR wstąpił już w 1954 roku. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu.

Był felietonistą wielu pism m.in. "Przeglądu", a ostatnio "Trybuny". W PRL współpracował m.in. ze "Światem", "Nową Kulturą", "Przeglądem Kulturalnym", "Kulturą" oraz "Polityką".

Był wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie i PWSF w Łodzi.