Film ma pokazać różne sposoby integracji społeczeństwa z osobami niepełnosprawnymi. Autorzy filmu mają przedstawić m.in. jak przełamywać bariery i stereotypy dotyczące człowieka niepełnosprawnego. W nagraniu można przedstawić np. istniejące bariery architektoniczne, komunikacyjne czy społeczne, uniemożliwiające niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Reklama

Każdy, kto nie ukończył 18. rok życia, może sam lub w maksymalnie pięcioosobowym zespole nakręcić krótki film o tematyce integracyjnej. Nagranie ma pokazać, że osoby niepełnosprawne niczym się nie różnią od osób zdrowych, jeśli chodzi o zainteresowania lub formy spędzania wolnego czasu.

Jak powiedziała w środę na konferencji pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania Karolina Malczyk-Rokicińska, "przez sześć lat edycji konkursu zarówno Biuro Polityki Społecznej oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zwracało szczególną uwagę na dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym roku chcieliśmy skoncentrować się na tym co jest trudniejsze do zmiany. A jest tym mentalność zdrowego społeczeństwa, złamanie stereotypu, że człowiek niepełnosprawny jest gorszy również intelektualnie od zdrowego".

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Piotr Pawłowski podkreślił, że ten konkurs ma nie tylko edukować, ale również pokazywać, jak inne jest życie osób z niepełnosprawnością. Jest on skierowany do młodych, którzy są pełni krytycyzmu oraz autorefleksji i potrafią pokazać współczesne rozumienie niepełnosprawności.

Konkurs jest organizowany przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu st. Warszawy oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Informacje na temat konkursu, jego regulamin, formularz zgłoszenia oraz formularz zgłoszenia dla rodziców można znaleźć na stronie www.warszawabezbarier.org.Konkurs promować mają głównie nauczyciele w szkołach, będą rozwieszane także plakaty i ulotki zachęcające do udziału w nim. Termin składania zgłoszeń upływa 30 października br. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym - 11-osobowe jury wybierze finałową 15-stkę najlepszych filmów, które zostaną zamieszczone na portalu YouTube. W drugim o tym kto wygra będzie decydowała ilość głosów oddanych na dany film przez uczestników portalu.

Nagrodą będzie zaprezentowanie najlepszych filmów 2 grudnia podczas Wielkiej Gali Integracji w Sali Kongresowej w Warszawie. 3 grudnia przypada Światowy Dzień Niepełnosprawnych.

Z informacji rządu na podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 r. wynika, że w Polsce jest blisko 5,5 mln osób niepełnosprawnych. Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią schorzenia układu krążenia (48,5 proc.), uszkodzenia i choroby narządów ruchu (46,1 proc.) oraz wzroku (29,5 proc.), a także schorzenia neurologiczne (29 proc.).