Wydarzeniami tego roku w muzeum były m.in. pierwsza w Polsce wystawa współtwórcy minimalizmu, Roberta Morrisa, oraz pierwsza po 17 latach wystawa współtwórcy muzeum Władysława Strzemińskiego.

Reklama

Jak tłumaczą pracownicy Muzeum, program placówki jest konstruowany na dwóch poziomach, które się wzajemnie przenikają i uzupełniają. "Z jednej strony stale pracujemy z historią awangardy, która jest też historią Muzeum, z drugiej - prezentujemy sztukę aktualną oraz to, co we współczesnej sztuce i kulturze istotne" - przekonuje Martyna Sztaba z Muzeum Sztuki.

W łódzkim muzeum nadal można oglądać ekspozycję "Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dla sztuki". Na ekspozycji zgromadzono ponad 170 obiektów, w tym obrazy, rysunki, grafiki, rzeźby, projekty mebli i tkanin, autorstwa Strzemińskiego; ekspozycję zaprojektowała niemiecka artystka Katja Strunz.

To pierwsza od 17 lat wystawa monograficzna tego jednego z najbardziej radykalnych twórców związanych z awangardą 20-lecia międzywojennego w Polsce. Strzemiński to także postać kluczowa dla muzeum, bo dzięki jego staraniom powstała Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej, która w 1931 roku dała początek tej najstarszej instytucji kolekcjonującej sztukę współczesną w Europie.

Ważnym wydarzeniem było także zorganizowanie pierwszej w Polsce indywidualnej wystawy prac współtwórcy Minimal Artu, Roberta Morrisa. Na ekspozycji "Robert Morris. Uwagi o rzeźbie. Obiekty, instalacje, filmy" zobaczyć było można 23 obiekty oraz filmy Morrisa; wystawie towarzyszyło pierwsze wydanie tekstów Morrisa w języku polskim.

Robert Morris, amerykański rzeźbiarz i performer, okrzyknięty został jednym z dwóch, obok Andy Warhola, najważniejszych artystów lat 60. XX wieku. Jest współtwórcą, teoretykiem i jedną z czołowych postaci minimalizmu, czyli kierunku w sztuce, który wykorzystuje moduły oparte na podstawowych formach geometrycznych.

Wśród innych tegorocznych wydarzeń muzeum wymienia również wystawę "Modernizacje 1918-1939. Czas przyszły dokonany", która ukazywała kwestię awangardy i nowoczesności w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz ponowne otwarcie Sali Neoplastycznej autorstwa Strzemińskiego. W ramach projektu "Sala Neoplastyczna. Kompozycja otwarta" współcześni twórcy zaproszeni zostali do skonfrontowania się z tym dziełem artysty.

Muzeum prowadziło także remonty i rewitalizację swoich placówek, a na działalność i inwestycje pozyskało w tym roku 11 mln zł.

Reklama

Muzeum Sztuki w Łodzi jest najstarszą na świecie - po Museum of Modern Art w Nowym Jorku - instytucją gromadzącą i promującą sztukę nowoczesną. Gromadzenie zbiorów rozpoczęło się w roku 1929 z inicjatywy grupy wybitnych artystów: Władysława Strzemińskiego, Katarzyny Kobro i Henryka Stażewskiego.

Łódzka kolekcja sztuki nowoczesnej jest unikatowa w skali światowej: jako jedyna kolekcja muzealna powstawała dzięki darom od twórców. Znajdują się w niej dzieła m.in. artystów z kręgu kubizmu, futuryzmu, dadaizmu, surrealizmu czy unizmu. W zbiorach muzeum są także prace z zakresu sztuki nowych mediów, filmu eksperymentalnego i wideo.