W tej formie opublikowane zostaną trzy wiersze: "Kuźnia" (Blacksmith Shop) Miłosza, "Nic Specjalnego" (Nothing Special) Herberta oraz "Gwiazda" (Star) Zagajewskiego.

Reklama

Wiersze będą też w specjalnej ulotce dostępnej na niektórych stacjach, informującej o tym, że wszyscy trzej poeci wnieśli wkład w odbudowę Europy ze zniszczeń totalitaryzmów, odnajdując radość i sens życia codziennego.

Miłosz był tłumaczem Herberta i wprowadził Zagajewskiego w świat anglojęzyczny, a Zagajewski napisał wstęp do zbiorowego wydania jego utworów. Herbert jest dobrze znany brytyjskim miłośnikom poezji, jego wiersz "Raport z Oblężonego Miasta" cytował nawet "Financial Times" przy okazji finansowego krachu z lat 2008-09.

Z okazji stulecia urodzin noblisty Czesława Miłosza Sejm RP ogłosił rok 2011 Rokiem Miłosza.

Polska coraz częściej gości w londyńskim podziemiu. Od niedawna niektóre stacje londyńskiego metra zdobi piękny plakat "Damy z Gronostajem" Leonarda da Vinci - zapowiadając wystawę tego mistrza włoskiego renesansu w Narodowej Galerii.

Uroki turystyczne kraju przed laty propagowała w metrze Polska Organizacja Turystyczna, a przed rokiem z plakatów spoglądał Krystian Zimerman, zapowiadając swój własny koncert chopinowski w Royal Festival Hall.

Wiersze trzech polskich poetów będą dostępne w metrze od najbliższego poniedziałku do końca lipca. W formie plakatów zaprojektowanych przez artystę grafika Toma Davidsona można je będzie kupić w sklepach TfL (Transport for London), Arts Council (instytucji wspierającej inicjatywy kulturalne) i Poetry Society (Stowarzyszenia Poetyckiego).

W projekt zaangażowało przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w W. Brytanii, a promocja tego wydarzenia odbędzie się w londyńskiej siedzibie europejskich instytucji - Europe House w poniedziałek.

Polska od dawna obecna jest w londyńskim metrze, głównie za sprawą operatorów telefonicznych oferujących tanie połączenia imigrantom. Alfabetyczny porządek powoduje, że Polacy są wymieniani w jednym szeregu obok Nigeryjczyków i Pakistańczyków.