Jedną z niewątpliwych atrakcji będzie wieczór poetycki. O 20.00 wiersze Zbigniewa Herberta oraz swoje nowe utwory będą czytać znakomici poeci: Julia Hartwig, Edward Hirsch, Michael Krüger, Ryszard Krynicki, Alissa Valles, Tomas Venclova oraz Adam Zagajewski.

Obchody 90. rocznicy urodzin poety są współorganizowane przez Fundację imienia Zbigniewa Herberta i Bibliotekę Narodową z inicjatywy wdowy po nim - Katarzyny Herbert. Wyjątkowe nagrania, szczególne fotografie, rękopisy słynnych wierszy, rysunki i nieznane dotychczas materiały dotyczące Herberta miłośnicy poezji znajdą na specjalnym serwisie Polskiego Radia - Herbert.polskieradio.pl.

Zbigniew Herbert, jeden z najwybitniejszych polskich poetów 20. wieku, dramatopisarz i eseista o wielkim dorobku, człowiek o wielkim autorytecie artystycznym i moralnym urodził się 29 października 1924 roku we Lwowie. Pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego. Do najważniejszych jego utworów, znanych i cenionych także poza granicami naszego kraju, należą: "Raport z oblężonego miasta", "Pan Cogito", "Studium przedmiotu", "Jaskinia filozofów" oraz "Epilog burzy".