Sekretarz jury, krytyk literacki Andrzej Franaszek powiedział, że Charles Simic został wyróżniony za niezwykłą umiejętność łączenia dwóch doświadczeń. Z jednej strony - tłumaczy Franaszek - to jest pamięć historyczna i ironia, charakterystyczna dla naszego obszaru geograficznego. Z drugiej strony - podkreśla krytyk - Simic jest poetą głęboko zanurzonym w rzeczywistość amerykańską.

Członek jury, poeta, eseista Jarosław Mikołajewski uważa, że Charles Simic jest bardzo herbertowskim i bardzo zrozumiałym poetą. Mikołajewski wyjaśnia, że wyróżniony pisarz potrafi budować swoje przesłanie tak, żeby czytelnicy zatrzymywali się na pojedynczym wersie, a jednocześnie budowali w sobie całkowity obraz tego, co on ma do powiedzenia. Ważnym elementem twórczości Simica, jest ironia przez którą buduje przesłania nawet tragiczne. Jak dodaje Mikołajewski, Simic uwiarygadnia swoje przesłania poetyckie poprzez mówienie o sobie.

Litewski eseista, poeta, członek jury Tomas Venclova uważa, że Charles Simic to poeta niezwykły. Co ważne - tłumaczy Venclova - Simic to twórca transatlantycki, należący z jednej strony do swojej ojczyzny Serbii, z drugiej do Ameryki, bo pisze tylko po angielsku. Ponadto zdaniem Venclovy, Simic jest poetą uniwersalnym, pogrążonym w kontekst historycznym, podobnie jak Herbert, czego od Herberta się nauczył.

Charles Simic odbierze nagrodę 14 maja. Poeta urodził się w 1938 roku w Belgradzie, w wieku 15 lat znalazł się w Paryżu, rok później osiedlił się z ojcem w Chicago. W języku polskim ukazał się jego tom "Madonny z dorysowaną szpicbródką oraz inne wiersze, prozy poetyckie i eseje''. Charles Simic został wyróżniony między innymi nagrodą Pulitzera.

Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Zbigniewa Herberta, ustanowiona przez Fundację Herberta, jest przyznawana corocznie w dziedzinie poezji, autorowi żyjącemu, za całokształt jego twórczości. Celem nagrody jest wyróżnianie na polu literatury światowej wybitnych dokonań artystycznych i intelektualnych, nawiązujących do świata wartości, wokół których grawitowała twórczość Herberta.