Do "Złotej Maski" za 2011 rok kandydowały przedstawienia, które miały swoją premierę w teatrach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Reklama

W poniedziałek została zorganizowana wspólna gala dla twórców teatralnych z obu województw: śląskiego i opolskiego. Każde z województw przyznało nagrody swoim artystom oddzielnie.

W przypadku województwa śląskiego przyznano Nagrody Artystyczne "Złota Maska" w takich kategoriach jak: przedstawienie roku, spektakl dla dzieci, aktorstwo - rola kobieca, aktorstwo - rola męska, rola w teatrach lalkowych, rola wokalno-aktorska, reżyseria, scenografia. Przyznano również nagrodę specjalną.

Za "przedstawienie roku" uznano spektakl operowy "Don Carlos" Giuseppe Verdiego zrealizowany w Operze Śląskiej w Bytomiu. Natomiast reżyser tego spektaklu Waldemar Zawodziński dostał nagrodę za reżyserię. W trakcie uroczystości powiedział, że czuje wielką radość, kiedy publiczność odczuwa satysfakcję po przedstawieniu, ale równie ważny jest dla niego czas spędzony z twórcami teatralnymi.

W kategorii "aktorstwo-rola kobieca" doceniona została Hanna Boratyńska za rolę Violet Weston w spektaklu "Gorące lato w Oklahomie" w reżyserii Katarzyny Deszcz przygotowany w Teatrze Nowym w Zabrzu.

Złotą Maskę za najlepszą rolę męską dostał Artur Święs za rolę Itamara Jakobiego w spektaklu "Jakobi i Leidental" w reżyserii Joanny Zdrady zrealizowanym w Teatrze Śląskim im. Wyspiańskiego w Katowicach oraz za rolę Milo Tindle w spektaklu "Pojedynek" w reżyserii Radosława Dunaszwskiego z Teatru Korez w Katowicach.

Za rolę wokalno-aktorską "Złotą Maskę" otrzymała Alona Szostak grająca Położną Fancy w spektaklu "Położnice szpitala św. Zofii" w reżyserii Moniki Strzępki zrealizowanym w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.

W kategorii "spektakl dla dzieci" wygrała "Calineczka" w reżyserii Witolda Mazurkiewicza Teatru Lalek "Banialuka" w Bielsku-Białej.

W kategorii "rola w teatrach lalkowych" nagrodę przyznano Marcie Marzęckiej za dwie role - tytułową w spektaklu "Calineczka" oraz za rolę Dorotki w spektaklu "Czarnoksiężnik z Krainy Oz" w reżyserii Petra Nosalka (oba spektakle zostały przygotowane w Teatrze Lalek "Banialuka" w Bielsku-Białej).

Doceniono także scenografię do spektaklu "Mistrz & Małgorzata story" Teatru Polskiego w Bielsku-Białej - autorstwa Michała Urbana, który otrzymał "Złotą Maskę" w kategorii "scenografia".

Z kolei nagroda specjalna powędrowała do Ewy Wyskoczyl "za autorską koncepcję i znaczące realizacje artystyczne Teatru ZL" przy Tarnogórskim Centrum Kultury w Tarnowskich Górach.

W skład jury, oprócz reprezentantów marszałka województwa,który także jest głównym fundatorem nagród, wchodzą również przedstawiciele prasy, radia i telewizji.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Oddział Śląski Związku Artystów Scen Polskich w Katowicach przyznał również Nagrodę im. Leny Starke. Otrzymał ją Janusz Kaczmarski, który zagrał Stanisława Wokulskiego w "Lalce" w reżyserii Bogdana Kokotka na Scenie Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie.

W przypadku województwa opolskiego jury, w skład którego wchodzą m.in. ludzie kultury, nauki i mediów związani z teatrem, przyznało w sześć Złotych Masek w czterech kategoriach: spektakl roku, muzyka, aktorstwo-rola kobieca, aktorstwo-rola męska.

Wszystkie sześć nagród przypadło dwóm spektaklom - "A ja, Hanna" Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu oraz "Psiakość, czyli musical o zwierzęcej miłości" Opolskiego Teatru Lalki i Aktora.

"A ja, Hanna" jury konkursu uznało za spektakl roku. "Złota Maska" w kategorii aktorstwo przypadła Grażynie Rogowskiej grającej w tym spektaklu, a Tomasz Hynek dostał nagrodę za muzykę do "A ja, Hanna".

Z kolei Mariolę Ordak-Świątkiewicz nagrodzono w kategorii reżyseria za "Psiakość, czyli musical o zwierzęcej miłości". Złotą Maskę za muzykę do tego musicalu dostał Marcin Mirowski, a za kreację aktorską w tej samej sztuce - Łukasz Bugowski.

Według zastępcy dyrektora departamentu kultury, sportu i turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz członka jury Magdaleny Matyjaszek - komisja konkursowa podjęła decyzje o nagrodach bardzo zgodnie.

Nagrody dla twórców opolskich funduje rokrocznie marszałek województwa opolskiego.

"Złote Maski" przyznawane są z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru za szczególne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie sztuki teatralnej.