Liczba prac to jednak niejedyna gratka dla miłośników sztuki. Po raz pierwszy prace Modiglianiego zostaną przedstawione jako forma dialogu włoskiego malarza z jego największymi mistrzami: Cezanne’em, Picassem i Brancusim, oraz innymi współczesnymi mu artystami, jak Marc Chagall, Chaim Soutine, Moise Kisling, Ossip Zadkine, Tsuhuharu Foujita czy Jules Pascin - czytamy w DZIENNIKU.

Modigliani był artystą, którego wrażliwość ukształtowała się w kręgu paryskiej awangardy sprzed pierwszej wojny światowej, choć nigdy nie przyłączył się do żadnego ruchu artystycznego. Obrał własną, niepowtarzalną ścieżkę twórczą. Pozostawał w kręgu inspiracji twórców żydowskich. Jego portrety, akty, rzeźby i rysunki bywają zestawiane z pracami największych twórców tamtego czasu (Gauguin, Cezanne, Picasso, Brancusi, Derain).

Zdradzają nie tylko wzajemne wpływy, podobieństwa i paralele, ale też stawiają dorobek Modiglianiego w zupełnie nowym świetle. Amadeo Modigliani nie datował swoich dzieł, stąd czasem trudno ustalić jednoznacznie ich chronologię. Uznawane są za jedne z najwybitniejszych w historii sztuki. mw