Najatrakcyjniejsze obiekty do zwiedzania to: słynna klatka schodowa z rzeźbami atlantów dłuta Jana Chryzostoma Redlera, uczelniana Aula Magna - niegdyś sala balowa - oraz przylegająca do niej kaplica. W tej ostatniej stoi tron papieski, który znajdował się na ołtarzu na białostockim lotnisku na Krywlanach, gdzie w 1991 roku papież Jan Paweł II odprawił mszę świętą.

Białostocki zamek, pamiętający czasy książąt litewskich, pod koniec XVII wieku przebudował na barokową rezydencję Stefan Klemens Branicki herbu Gryf. Projekt pałacu sporządził Tylman z Gameren, najlepszy architekt, jaki działał w przedrozbiorowej Polsce. Jego dziełem jest między innymi pałac Krasińskich w Warszawie i rezydencja prymasa Michała Radziejowskiego w Nieborowie.

Złota epoka w dziejach "podlaskiego Wersalu" to czasy hetmana Jana Klemensa Branickiego i jego o 41 lat młodszej żony Izabeli z Poniatowskich, siostry króla Stanisława Augusta. Hetman, często mylony z targowiczaniniem Ksawerym Branickim (z którym nie był nawet spokrewniony) stworzył w Białymstoku jeden z najświetniejszych dworów w ówczesnej Rzeczpospolitej. Przebywało tu wielu znakomitych artystów, poetów (Elżbieta Drużbacka, Franciszek Karpiński) i ludzi nauki.

W pałacu działał teatr, orkiestra dworska i zespół baletowy, na gościnne występy przyjeżdżały włoskie aktorki. Hetman załozył też pierwszą w Polsce uczelnię wojskową. W czasie II wojny światowej pałac został prawie doszczętnie zburzony. Odbudowano go byle jak, w formie znacznie odbiegającej od oryginału.