Dramat "Rekonstrukcja poety" Herbert napisał w 1958 roku jako słuchowisko radiowe. Odwołując się do tradycji antycznej i ożywiając mit Homera, zdefiniował w nim swój program poetycki i określił rolę poety we współczesnym świecie. Reżyser Marcin Liber przerobił słuchowsko na multimedialny spektakl plenerowy. Na ekranach wyświetlone zostaną animacje oraz materiały wideo nagrane przez aktorów Nowego Teatru: Andrzeja Chyrę, Jana Peszka, Maję Ostaszewską i Rafała Fudaleja.

"W radiu Herbert posłużył się tym, co dziś nazywamy samplingiem. Za pomocą montażu z fragmentów tekstu, wierszy, słuchacz konstruuje sobie obraz Homera, poety - człowieka niejednoznacznego, który nie jest faryzeuszem jednej tezy, człowieka walczącego ze sobą, człowieka poszukującego, który rozszerza granice form i znaczeń. Zrekonstruowany Homer przybliża nas do Herberta" - objaśnia reżyser. Spektaklowi towarzyszyć będą muzyczne improwizacje w wykonaniu duetu Leszek Możdżer - Robert Piotrowicz.

Wcześniej wiersze Herberta będzie recytować Ewa Dałkowska. Przez cały wieczór na trzech ekranach ustawionych przed pałacem Krasińskich pokazywane będą zdjęcia obrazujące Polskę epoki Gierka i Jaruzelskiego wykonane przez znanego fotografa Chrisa Niedenthala. Przypomniany zostanie też archiwalny telewizyjny wywiad, udzielony przez poetę w 1972 roku Aleksandrowi Małachowskiemu.

Miejsce spektaklu nie jest przypadkowe. W pałacu Krasińskich od dwóch lat przechowywane jest archiwum Herberta, kupione przez Bibliotekę Narodową od spadkobierczyń poety za trzy miliony złotych. Znajdują się w nim między innymi rękopisy wierszy ze słynnym cyklem "Pan Cogito", rysunki Herberta oraz jego korespondencja, w tym listy do Jerzego Giedroycia, Gustawa Herlinga - Grudzińskiego i Czesława Miłosza. Archiwum zostanie udostępnione publiczności i badaczom litaratury w grudniu.