Mohammed z pochodzenia jest Algierczykiem. Jego rodzina żyje zgodnie z zasadami religii muzułmańskiej. Mieszkając w Paryżu, Mohammed próbuje pogodzić tradycje i wartości wyniesione z rodzinnego domu ze stylem życia jaki wiodą paryżanie. Jednocześnie bohater robi wszystko, by uporać się z dominującą matką, która niechętnie pozwala synowi na jakiekolwiek objawy usamodzielnienia, a o odstępstwach od religijnych nakazów nawet nie chce słyszeć.

Reklama

Leila Marouane podobnie jak wykreowany przez nią bohater jest Algierką mieszkającą w Paryżu. Pisarka pokazuje, z jakimi uprzedzeniami i problemami spotyka się na co dzień człowiek wychowany w innym kręgu kulturowym i religijnym. Mohammed musi wyzbyć się swojej tożsamości by wynająć mieszkanie w zamożnej dzielnicy, musi udawać Europejczyka by zaprosić kobietę na kolację. Aby dostosować się do społeczności, w której żyje, wybiela skórę, prostuje włosy i zmienia nazwisko tak, by nikomu nie przyszło na myśl, że urodził się w którymkolwiek z muzułmańskich krajów. Rezygnacja z własnego ja kończy się jednak dla niego tragicznie.

W swojej powieści Marouane zwraca uwagę na ważny problem integracji kultur, tym razem jednak z punktu widzenia imigranta, który próbuje odnaleźć się w tym, jakby się mogło wydawać otwartym, tolerancyjnym i kosmopolitycznym mieście, za jaki zwykliśmy uważać Paryż. Zdaniem autorki bowiem, Europejczykom wciąż daleko do otwartej postawy, jaką sami często deklarują.
A jaki los czeka muzułmanina w Paryżu? Czy izolacja od społeczeństwa i życie w zamkniętym kręgu najbliższych wyznających te same zasady i wartości to jedyny sposób na to, by pozostać sobą i nie postradać zmysłów?

Książka „Życie seksualne muzułmanina w Paryżu” ukazała się w Polsce nakładem Wydawnictwa Claroscuro. Tytuł ten otwiera serię „Z innej perspektywy”, której celem jest przedstawienie polskiemu czytelnikowi dorobku literatury migranckiej. Wydawca pragnie pokazać polskim czytelnikom, jak w krajach zachodnioeuropejskich migranci stali się wartościowymi uczestnikami życia intelektualnego, oferującymi świeży punkt widzenia na naszą kulturę.

Media
Reklama