Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pytane przez PAP o treść uwag, które wpłynęły do MKiDN ws. projektu jednolitej ceny książki, przypomniało: Polska Izba Książki przygotowała i przedłożyła do MKiDN projekt ustawy o jednolitej cenie książki. W związku z tym resort kultury podjął analizy tego projektu i zorganizował dwa spotkania dla zainteresowanych stron. Widząc potrzebę konsultacji środowiskowych, MKiDN uruchomiło także możliwość zgłoszenia pisemnych uwag do projektu ustawy o jednolitej cenie książek autorstwa PIK.

Reklama

Nie oznacza to jednak, że MKiDN zaangażuje się w dalsze procedowanie tego projektu. Nie jest to projekt MKiDN, lecz PIK - podkreśla resort.

MKiDN zaznacza, że "żadna ostateczna decyzja w sprawie dalszego procedowania projektu ustawy Polskiej Izby Książki nie została podjęta".

Projekt ustawy o jednolitej cenie książki, przygotowany przez Polską Izbę Książki zakłada, że cena książki przez rok od daty wprowadzenia jej na rynek będzie mogła być obniżona maksymalnie o 5 proc. Jednolita cena będzie obejmowała wszelkie dodatki sprzedawane wraz z książką, takie jak zdjęcia, taśmy magnetyczne czy inne nośniki utworów muzycznych i audiowizualnych.