Od kilku tygodni rzecznicy KE wybierają co kilka dni wiersze europejskich poetów i odczytują je na podium. Wybrane utwory mają nieść nadzieję, że kryzys wynikający z pandemii koronawirusa minie i życie w Europie znów będzie przebiegać swoim codziennym rytmem. "Nic dwa razy" to jeden z najpopularniejszych wierszy Szymborskiej.

Reklama

Nic dwa razy się nie zda­rza
i nie zda­rzy. Z tej przy­czy­ny
zro­dzi­li­śmy się bez wpra­wy
i po­mrze­my bez ru­ty­ny.
Choć­by­śmy ucznia­mi byli
naj­tęp­szy­mi w szko­le świa­ta,
nie bę­dzie­my re­pe­to­wać
żad­nej zimy ani lata.
Żaden dzień się nie po­wtó­rzy,
nie ma dwóch po­dob­nych nocy,
dwóch tych sa­mych po­ca­łun­ków,
dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy"


to pierwsze trzy zwrotki tego utworu.

Służby prasowe Komisji poinformowały, że wiersz Szymborskiej został odczytany w poniedziałek z inicjatywy korespondentki Polsat News w Brukseli Doroty Bawołek.