Seria "Lektury dostępne" to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi, które służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Reklama

Do każdej multimedialnej lektury powstał pakiet materiałów składający się z nagrań video z tłumaczeniem tekstu na polski języki migowy, tekstu łatwego do czytania (ETR), opracowania graficznego w formie komiksu, kart pracy, kart pracy z symbolami PCS (czyli znakami graficznymi obrazującymi pojęcia) oraz tablic komunikacyjnych z symbolami PCS.

Seria została opracowana na zlecenie ministra edukacji i nauki przez zespół doświadczonych ekspertów współpracujących z Pracownią Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. W przygotowaniu tłumaczeń na polski język migowy (PJM) uczestniczyli głusi użytkownicy tego języka, będący wykładowcami Uniwersytetu Warszawskiego.

Co w lekturach dostępnych

Pierwsze pozycje z serii "Lektury dostępne" udostępniono w grudniu ub.r. Były to "Królowa Śniegu" Jana Christiana Andersena oraz "Śnieżka" Braci Grimm.

Obecnie udostępnione lektury to: kolejne bajki Andersena: "Brzydkie kaczątko", "Ropucha", "Dzwony", "Słowik"; Wilhelm i Jacob Grimm "Czerwony kapturek"; Jan Kochanowski "Do gór i lasów"; Ignacy Krasicki: "Lis i osieł", "Człowiek i zdrowie", "Słowik i szczygieł II", "Żółw i mysz", "Potok i rzeka II", "Jagnię i wilcy", "Bryła lodu i kryształ", "Dąb i małe drzewka", "Lis i wilk", "Człowiek i suknia", "Groch przy drodze", "Papuga i wiewiórka", "Doktor", "Potok i rzeka"; Adam Mickiewicz: "Pani Twardowska "Powrót taty", "Śmierć Pułkownika", "Świtezianka"; Bolesław Prus "Katarynka"; Henryk Sienkiewicz "Janko Muzykant", Juliusz Słowacki; "W pamiętniku Zofii Bobrówny"; Józef Wybicki "Mazurek Dąbrowskiego".

Jak wyjaśnia resort edukacji, uczniowie z niepełnosprawnościami mający trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się często mają utrudniony dostęp do tekstów literackich. Barierę może stanowić w szczególności język utworów oraz ich charakter. Lektury dostępne mają za zadanie przeciwdziałać temu wykluczeniu. Wzbogacenie ich o filmy z tłumaczeniami migowymi stanowi znaczącą pomoc w pełnym i dokładnym zrozumieniu treści. Oprócz realizacji zadań szkolnych uczeń rozwija biegłość w zakresie języka polskiego oraz języka migowego.