Media hiszpańskie odnotowują, że książka bliskiego współpracownika polskiego papieża jest pamiętnikową narracją. Przypominają, że żyjący u boku św. Jana Pawła II od 1984 roku aż do jego śmierci Navarro-Valls utrzymał swoje dzieło w bardzo osobistym tonie, w którym relacjonuje zdarzenia. Nie ukrywa też swoich uczuć, szczególnie w ostatnich dniach życia polskiego papieża.

Reklama

“Dzisiaj o 21:37 umarł papież. Nie jestem w stanie ocenić tej sytuacji: ani samego zdarzenia, ani w relacji do Kościoła, ani wobec samego siebie” - napisał 2 kwietnia 2005 roku Navarro-Valls, hiszpański dziennikarz i lekarz.

Madrycka prasa przypomina, że książka pojawia się na rynku blisko sześć lat po śmierci bliskiego współpracownika papieża. Wskazują, że o wydanie tych wspomnień “kilka lat po swojej śmierci” prosił Navarro-Valls swojego brata Rafaela.

Wspomnienia o Janie Pawle II

W liczącej 600 stron książce znalazły się wspomnienia rzecznika Stolicy Apostolskiej dotyczące codziennej pracy u boku papieża, jak też ważnych wydarzeń w historii Kościoła i świata, takich jak np. wizyta przywódcy ZSRR Michaiła Gorbaczowa w Watykanie, czy podróż św. Jana Pawła II na Kubę.

W książce znalazły się też prywatne zdjęcia Navarro-Vallsa ukazujące ostatnie lata życia św. Jana Pawła II.

Marcin Zatyka